Micheline

Phlix

- Ouderen met een migratieachtergrond
- Subjectief welbevinden, welzijn
- Huisvesting
- Gerontologie
- Migratie
- Thuisgevoel
- Intersectionaliteit

Contact

Trefwoorden
Gerontologie
Gedragswetenschappen of sociale wetenschappen
Etnisch-culturele minderheden
Huisvesting
Migratie en integratie

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Lidmaatschap
IMISCOE: Standing Committee 'Older Migrants'

Studie(s) en diploma's

Doctoraat in de Architectuur & Agogische wetenschappen, 2019 - heden
Master in de Agogische Wetenschappen, 2014 - 2018
Specifieke Lerarenopleiding (gedrags- en cultuurwetenschappen, NT2), 2018 - 2019

Huidige functieomschrijving

Doctoraatsstudent Architectuur (UH) & Agogiek (VUB)

Ervaring

Kwalitatief onderzoek (o.a. diepte-interviews, photo-elicitation, walking interviews, historic photo-analysis)

Relevante Publicaties

Phlix, M.; Petermans, A.; Smetcoren, A.-S.; Vanrie, J. The Happy Home: Ageing, Migration, and Housing in Relation to Older Migrants’ Subjective Wellbeing. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20, 106. https://doi.org/10.3390/ijerph20010106
Phlix, M. & Petermans, A. & Smetcoren, A. & Vanrie, J., (2022) “Wonen en migratie op latere leeftijd”, AGORA Magazine 38(2), 21-23. doi: https://doi.org/10.21825/agora.85533