Kristin

Van Damme

Kristin Van Damme (PhD) is senior onderzoeker media en innovatie, met een achtergrond in journalistiek. Ze is verbonden aan de onderzoeksgroepen Media, Innovatie en Communicatietechnologieën (imec-mict-UGent) en Center for Journalism Studies (CJS) van de Universiteit Gent en imec. Ze is een mixed-methods evangelist en combineert zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Samen met dr. Ruben Vandenplas is Kristin mede-coördinator van Mediapunt, het Vlaams Kenniscentrum naar Media-onderzoek dat trends in mediagebruik in kaart brengt en mediabeleidsaanbevelingen formuleert. Mediapunt is een samenwerking tussen VUB (imec-SMIT-VUB), UGent (imec-mict-UGent) en UAntwerpen (M2P en MIOS). Het kenniscentrumwil dé referentie worden voor mediagebruiksinzichten in Vlaanderen. Andere lopende projecten waar Kristin bij betrokken is zijn COM-PRESS, Digimeter, Apestaartjaren en mobileDNA.

In 2008 studeerde Kristin af als Bachelor in de Journalistiek aan de Arteveldehogeschool Gent. In 2009 ging Kristin aan de slag als multimediaprojectlid bij KAHO Sint-Lieven (nu Odiseehogeschool ). Na twee jaar werken besloot ze haar Master in de Communicatiewetenschappen (specialisatie 'Nieuwe Media en Maatschappij') te behalen aan de Universiteit Gent. In juni 2013 startte Kristin bij mict als junior onderzoeker, waar ze werkte aan industriegedreven MiX-projecten van iMinds (momenteel imec). In april 2014 startte ze als onderzoeks- en onderwijsassistente. In 2020 verdedigde ze haar doctoraat getiteld "Transforming journalism, transforming audiences. Publieksgericht onderzoek naar nieuwsgebruik in de alomtegenwoordige nieuwsomgeving" onder supervisie van prof. dr. Sarah Van Leuven en prof. dr. Lieven De Marez. Van 2019 tot 2022 was ze senior onderzoeker aan Arteveldehogeschool in de onderzoeksgroep Media, Communicatie en Design. Ze was er projectleider van de Nieuwsbarometer en praktijkgericht onderzoek naar innovatie in de journalistiek.

Contact

Trefwoorden
Media
Elektronische media
Communicatiewetenschappen

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond