Kim

Bellens

Kim bouwde de afgelopen jaren gedegen expertise op in onderwijsonderzoek. Ze studeerde af in 2010 als onderwijskundige en in 2012 als leraar. Haar reviewstudie ‘Wat werkt? Kenmerken van effectief basisonderwijs’ werd zeer positief onthaald in het Vlaamse onderwijslandschap. Ze legde in 2019 haar doctoraatsproefschrift af, waarin ze de trends doorheen de tijd in prestaties en ongelijkheden in het Vlaamse basisonderwijs in kaart bracht in internationaal perspectief. Haar passie binnen onderzoek ligt in het ontdekken welke kenmerken van leraren en scholen de trends in prestaties en ongelijkheid kunnen verklaren. Binnen het Expertisecentrum voor Onderwijs en Leren aan de Thomas More hogeschool zal ze haar expertise inzetten om onderwijsonderzoek dichter bij alle onderwijsbetrokkenen te brengen en een hulp bieden aan (basis)scholen in het verstandig gebruiken en inzetten van beschikbare data om het onderwijs effectiever te maken.

Contact

Trefwoorden
Onderwijs
Diversiteit en gelijke kansen
Onderwijs

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Lidmaatschap
Kwaliteitsalliantie voor leermiddelen (onder leiding van Luc De Man)
Reviewer van verscheidene tijdschriften (o.a. AUP Pedagogiek)
Beoordelaar projecten Regieorgaan SIA (NL)
Huidige nationaliteit(en)
Belg

Studie(s) en diploma's

Master Pedagogische Wetenschappen (2005-2010)
Doctoraat Pedagogische Wetenschappen (juli 2019)
Specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen (2012)

Huidige functieomschrijving

Onderwijsonderzoeker binnen het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van de Thomas More hogeschool.
We vormen de brug tussen onderzoek en onderwijs. We brengen onderzoeksinzichten naar het onderwijsveld en dichten zo de kloof tussen theorie en praktijk, met als doel het bieden van kwaliteitsvol en rechtvaardig onderwijs voor alle leerlingen.

Ik deed onderzoek naar trends doorheen de tijd van de onderwijskwaliteit en onderwijsgelijkheid.
Daarbij onderzocht ik verklarende factoren (waaronder leermiddelen en instructiekwaliteit van leraren).

De afgelopen jaren deed ik onderzoek naar zomerscholen in Vlaanderen, leesdidactiek in het Vlaamse onderwijs en ontwikkelden we een kwaliteitskader om de didactische kwaliteit van leermiddelen in kaart te brengen.

Ervaring

Coördinator Vlaanderen TIMSS 2015
Coördinator Vlaanderen PIRLS 2016
3 jaar senior onderzoeker bij Thomas More hogeschool