Jona

Hebbrecht

Ik ben docent en onderzoeker taaldidactiek lager onderwijs in de Odisee Hogeschool. Mijn onderzoek gaat over leesbeleid. Zo ontwikkelde ik samen met collega's van AP, Universiteit Gent, Iedereen Leest en de Taalunie een leesscan om scholen op weg te helpen bij het opstarten van een leesbeleid. Samen met mijn collega's van Hogeschool Odisee zorg ik voor professionalisering van leerkrachten via het postrgaduaat Leescoach. Met steun van het departement Onderwijs ondersteun ik basisscholen bij het versterken van hun leesonderwijs in het project PRO-Lezen, een professionaliseringstraject in samenwerking met AP en Iedereen Leest.
Als coördinator van het Postgraduaat OKAN coach ik leerkrachten in het realiseren van sterk onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.

Contact

Trefwoorden
Beeldende kunst
Taal en letterkunde
Literatuur
Onderwijs

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Lidmaatschap
lid van LOPON2, lid stuurgroep Lees-Offensief
Huidige nationaliteit(en)
Belgisch
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belgisch
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belgisch
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Belgisch

Studie(s) en diploma's

Licentiaat in de Germaanse Talen, Universiteit Gent
Lerarenopleiding, Universiteit Gent

Huidige functieomschrijving

Lector Nederlands en muzische vorming in de Bacholoropleiding Lager Onderwijs aan Hogeschool Odisee
Onderzoeker met focus op leesonderwijs & leesbeleid
Coördinator postgraduaat OKAN
Docent postgraduaat Leescoach
Nascholer en professionaliseringscoach voor basisscholen

Ervaring

Docent Nederlands en Communicatieve Vaardigheden - HOGENT
Docent Nederlands Didactiek & Onderzoeker - Odisee
Coördinator Taalbeleid - Huis van het Nederlands Brussel
Verantwoordelijke Externe Communicatie - Huis van het Nederlands Brussel
Co-auteur en leesexpert Uitgeverij Plantyn

Relevante Publicaties

Volop Taal, Didactiek Nederlands voor de lagere school (https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/volop-taal)
HEBBRECHT, J. & VANSTEELANDT, I., Sterk leesonderwijs maak je samen: leesbeleid in de praktijk, in: Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs (2021); Vol. 12 (19); p. 30 - 34
HEBBRECHT, J. & VANSTEELANDT, I. Leesbeleid maken, hoe doe je dat?, in: MeerTaal (2021); p. 14 - 16
HEBBRECHT, J. & VANSTEELANDT, I. Van duurzaam leesbeleid naar sterk leesonderwijs, in: Fons (2020), p. 6-9

Zie ook: https://www.odisee.be/personen/jona-hebbrecht?account=acc-publications&…

Mijn media ervaring

Ik werkte als Communicatieverantwoordelijke voor het Huis van het Nederlands Brussel.
Als leesexpert werd ik geïnterviewd door uitgeverij Plantyn (https://www.youtube.com/watch?v=FUHdMMPrDNw).