Johan

De Wilde

Lerarenopleider bij Odisee met brede kijk op onderwijs en vorming. Bijzondere interesse- of onderzoekdomeinen: startende leraren, levenslang leren en professionalisering, kleuteronderwijs en co-creatie. Coördinator van MyCompass.

Contact

Trefwoorden
Onderwijs

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Spaans

Achtergrond

Lidmaatschap
VELOV
Huidige nationaliteit(en)
Belgische

Studie(s) en diploma's

Licentiaat in de pedagogische wetenschappen
Master Toegepaste ethiek

Huidige functieomschrijving

lerarenopleider, onderzoeker en lid van de Dienst Onderwijsontwikkeling en Kwaliteitszorg

Ervaring

lerarenopleider waaronder 13 jaar opleidingshoofd kleuteronderwijs bij Odisee
werkte voorheen in binnen- en buitenland in vormings- en onderwijsprojecten en -beleid. (zie Linked In voor cv)

Relevante Publicaties

De Wilde, Johan (2020) De Startende leraar. Leraar worden en blijven. Lannoo Campus. (een van drie boeken waarvan er een eind 2021 nog verschijnt)
talloze blogs op https://kleutergewijs.wordpress.com/; https://onderzoekonderwijs.net/; https://komenskypost.nl/; en https://www.velov.be/blog/.

Relevante onderzoeken

Startende leraren; MyCompass; co-creatie; De Talentenkaart.

Mijn media ervaring

meerdere input (quotes - mini-interviews) in reportages voor Het journaal
verschillende radio-interviews bij De Ochtend en De Wereld Vandaag
bijdragen aan / bron voor tal van kranten- en tijdschriftartikels
vrije tribunes in De Standaard, De Morgen en De Tijd.