Jeroen

Reyniers

Onderzoek naar relieken en heiligen & kunst in Limburg

Contact

Trefwoorden
Beeldende kunst
Schilderkunst
Erfgoed
Middeleeuwen
Kunstwetenschappen

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
Ik ben redactielid van het tijdschrift 'Limburg-Het Oude Land van Loon'. Dit is een tijdschrift dat artikels over Limburgs erfgoed en geschiedenis uitbrengt.

Studie(s) en diploma's

1) Master in Kunstwetenschappen
2) Master na Master in Medieval and Renaissance Studies

Huidige functieomschrijving

Freelance kunsthistoricus, museumgids en wetenschappelijk medewerker bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Relevante Publicaties

Jeroen Reyniers, Mathieu Boudin, Katrien Houbey en Ina Vanden Berghe, ‘Een schedelreliek uit de groep van de heilige Ursula en de elfduizend maagden in de Sint-Pantaleonkerk van Kerniel: context en materiaal-technische studies’, in: Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 36, 2021, p. 45-61.

Jeroen Reyniers, ‘Wat zit er in de kist? De inhoud van het Sint-Odiliaschrijn van Kerniel wetenschappelijk onderzocht’, in: M&L. Tijdschrift voor Monumenten, Landschappen en Archeologie, 38, 6, november-december 2019, p. 18-32.

Fanny Van Cleven, Jeroen Reyniers en Anton Ervynck (red.), Met maagdelijke blik. De reliekenschat van Herkenrode doorgelicht, Scientia Artis, 17, Brussel, 2019. ISBN: 978-2-930054-36-0

Mark Van Strydonck, Jeroen Reyniers en Fanny Van Cleven (red.), Relics @ the Lab. An Analythical Approach to the Study of Relics, Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion, 20, Leuven, 2018. ISBN: 978-90-429-3667-6

Jeroen Reyniers, Mathieu Boudin, Kim Quintelier en Mark Van Strydonck, ‘The Relics of Saint Odilia in Abbey Mariënlof (Kerniel, Belgium)’, in: Mark Van Strydonck, Jeroen Reyniers en Fanny Van Cleven (red.), Relics @ the Lab. An Analytical Approach to the Study of Relics, Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion, 20, Leuven, 2018, p. 155-203. .

Zie andere publicaties op: http://kikirpa.academia.edu/JeroenReyniers

Relevante onderzoeken

- materiaal-technische studie op kunstwerken
- materiaal-technische studie van relieken (heiligen)

Mijn media ervaring

Ik heb al meegeholpen aan een documentaire (BBC en Haspengouw.TV), daarnaast werd ik ook geïnterviewd voor de opnamen van een video voor de tentoonstelling 'Tot op het bot' in PARCUM-Leuven en werd ik verschillende malen gevraagd voor interviews in kranten en tijdschriften