Helena

Sienaert

Risicovol spelen bij baby's, peuters en kleuters (en lagere schoolkinderen), thuis, in de kinderopvang, in de vrije tijd en op school.

Contact

Trefwoorden
Kinderen en jongeren
Opvoeding

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
2022-heden, lid van Netwerk Speelplaats met Toekomst
2021-heden, trekker ISSA Joint Learning Lab on risky play, i.s.m. Kind en Gezin
2021-heden, lid van expertengroep motorische competentie Stad Antwerpen & Sport Vlaanderen
2020-heden, lid van expertengroep veiligheid Kind & Gezin
2019-heden, lid van Goe Gespeeld!, een netwerk van (jeugd-)organisaties dat het belang van ‘goe spelen’ aankaart bij alle relevante werkvelden en beleidspartners
2019-heden, lid van stuurgroep PWO Avontuurlijk spelen (VIVES)
2019-heden, sporadisch betrokken bij het overleg kinderopvang voor gemeente Destelbergen
2019-2020, lid van klankbordgroep Het grote buitenspeelonderzoek (Kind & Samenleving)
2017-heden, lid van overleg Groene Kinderopvang!, een initiatief van UnieKO, Beroepsvereniging voor de zelfstandigen in kinderopvang in Vlaanderen en Brussel
2014-2017, lid van klankbordgroep project Speelbank.be, een initiatief van Steunpunt kinderopvang VVSG en Diverscity
Huidige nationaliteit(en)
Belgische
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belgische
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belgische
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Belgische

Studie(s) en diploma's

Don Boscocollege Zwijnaarde, Latijn-Wiskunde (6u wiskunde) 2004

Universiteit Gent:
• Master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: orthopedagogiek 2009
o Masterstage binnen het Centrum voor Ambulante Begeleiding vzw, deelwerking thuisbegeleiding, deeltijds teamlid en deeltijds projectverantwoordelijke: "Kinderen in de thuisbegeleiding";
o Masterproef: "Hechtingsstoornissen bij kleuters. Een literatuurstudie als aanzet tot methodisch handelen."
• Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2 in de pedagogische wetenschappen 2009

Huidige functieomschrijving

Gangmaker Onderzoek en Levenslang leren expertisenetwerk Mens en Samenleving, expertiselijn Inclusief, participatief en creatief werken

Onderzoeker en docent Werken met kinderen en jongeren
• Risicovol spelen
• Een uitdagende (buiten)speel-leeromgeving creëren voor kinderen en jongeren in de kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning, vooral ondersteunen van vrij spelen bij baby’s en peuters via ervaringsgericht werken en de Reggio Emiliabenadering (pedagogisch documenteren, inzetten op welbevinden en betrokkenheid, en sensitief responsief inzetten van 3 pedagogen: ruimte, materialen, begeleidersstijl), MeMoQ
• Diversiteit en inclusie (in voorzieningen voor diverse kinderen en jongeren)

Ervaring

OPLEIDING PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND

• Gangmaker Onderzoek en Levenslang leren expertisenetwerk Mens en Samenleving, expertiselijn Inclusief, participatief en creatief werken (2022-heden)
• Gangmaker onderzoek en levenslang leren RePLAY: risicovol spelen ondersteunen (2020-2022)
• Projectmedewerker ESF DuJo (2020-heden): Naar DUurzame JObs in opvang en begeleiding van schoolgaande kinderen, i.s.m. VBJK en VVSG (en eerder ook VCOK)
• Projectleider PWO RePLAY 3-6 (2019-2020): risicovol spelen ondersteunen bij kleuters in diverse sectoren
• Projectleider PWO RePLAY Toddler (2017-2019): een praktijkgericht ontwerponderzoek naar het ondersteunen van risicovol spelen bij peuters in de Vlaamse groepsopvang
• Promotor onderzoek ODC Quest (2016-2019)
• Projectmedewerker PWO Samen sterker in spel: ondersteunen van kinderbegeleiders in het begeleiden van spel bij kinderen tussen 0 en 12 maanden in de voorschoolse groepsopvang (2014-2015)
• Verantwoordelijke programmalijn Werken met kinderen (2014-2015): coördinatie opleidingsonderdelen binnen deze programmalijn, waaronder opvolgen samenhang en opbouw van de leerresultaten overheen de opleidingsonderdelen, begroting.
• Vakdocentschap (tot 2017 ‘verantwoordelijk lesgeverschap’) van de opleidingsonderdelen Krachtig kijken naar kinderen en jongeren (tot 2017 ‘Kinderopvang als rijke omgeving’, PJK1, sinds 2011) en S/Krachtig kijken naar kinderen en jongeren (tot 2017 ‘S/Kinderopvang als rijke omgeving’, PJK1, sinds 2013), Diversiteit en inclusie (tot 2014 ‘Zorg en inclusie’, PJK2, 2012-2017) en S/Diversiteit en inclusie (tot 2014 ‘S/Zorg en inclusie’, PJK2, 2012-2017), Landschap van welzijn en kinderopvang (PJK1, 2012-2013) en S/Verdieping (2020-heden): opmaak ECTS-fiches, ontwikkelen cursusmateriaal, coördinatie lesactiviteiten, lesgeven, evaluatie voorbereiden en opvolgen.
• Medewerkend lesgeverschap van de opleidingsonderdelen Ontwikkeling van kinderen (PJK1, 2011-2014), Het kind en zijn vele talen (PJK1, 2013-2014), Positief leefklimaat creëren (PJK1, 2016-2017), Onderzoeken en innoveren 1 en trajectcoaching eerstejaarsstudenten (PJK1, 2011-2013), Ontwikkeling ondersteunen (PJK2, 2013-2014), Onderzoeken en innoveren 2 en trajectcoaching tweedejaarsstudenten (PJK2, 2013-2018), Profilering in het inclusief werken (PJK3, 2020-heden) en Bachelorproef (PJK3, 2016-heden), Diversiteit en inclusie (tot 2014 ‘Zorg en inclusie’, PJK2, 2020-heden)
• Stagebegeleiding eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten, waaronder mondiale afstudeerstage (2011-heden).
• Deelname aan diverse interne overlegstructuren: opleidingsraad (2011-2012), opleidingsadviesraad (2011-2012 en 2014-2015), curriculumcommissie (2014-2015), opleidingsteam (2011-heden), programmalijnoverleg (2011-heden), voor- en examencommissie (2011-heden), deelname werkgroep voorbereiding KOI 2015 From minus 6 months up to 6 years of age: fostering child development (2015).

ANDERE WERKGEVERS

01/02/2011–30/09/2011 Lector 20% EVT
Hogeschool Gent - Departement Lerarenopleiding Karel Lodewijk Ledeganckstraat 8, B - 9000 Gent (België)
• Lesgeven 2 BOSO
• LO: Agogiek: Communicatie en Infoverwerking 4.
• Stagebegeleiding 2 BOSO en 3 BOSO.
• Ondersteunen project Bruggen bouwen voor gelijke onderwijskansen.
• Lid van Vakgroep Pedagogiek en Agogiek.

13/12/2010–24/12/2010 Lector 15% EVT
Hogeschool Gent - Departement Lerarenopleiding Karel Lodewijk Ledeganckstraat 8, B - 9000 Gent (België)
• Ondersteunen 1 BOKO: nakijken taken.
• Ondersteunen 1 BOLO: nakijken stageverslagen.
• Lid van Vakgroep Pedagogiek en Agogiek.

22/11/2010–30/09/2011 Lector 30% EVT
Hogeschool Gent - Departement Lerarenopleiding Karel Lodewijk Ledeganckstraat 8, B - 9000 Gent (België)
• Coördinatie BanaBa BuO.
• Lesgeven BanaBa BuO: Wijs in Onderwijs.
• Voorzitter van Opleidingscommissie BanaBa BuO.
• Lid van Stuurgroep BanaBa BuO.
• Lid van Kerncel Pedagogiek.
• Lesgeven 2 BOSO: Onderwijskunde 1 en de praktijk.
• Stagebegeleiding 2 BOSO. - Lid van Vakgroep Pedagogiek en Agogiek.
• Lid van Werkcel Onderzoek en dienstverlening.
• Lid van Werkcel Internationalisering.

22/11/2010–30/06/2011 Wetenschappelijk medewerkster 50% EVT
Hogeschool Gent - Departement Lerarenopleiding Karel Lodewijk Ledeganckstraat 8, B - 9000 Gent (België)
• ESF-Project OMIG, luik leraren: het ontwikkelen van een methodiek voor het verhogen van de interculturele gevoeligheid van leraren die lesgeven aan allochtone leerlingen in het deeltijds beroepsonderwijs.

22/09/2010–21/11/2010 Wetenschappelijk medewerkster 100% EVT
Hogeschool Gent - Departement Lerarenopleiding Karel Lodewijk Ledeganckstraat 8, B - 9000 Gent (België)
• ESF-Project OMIG, luik leraren: het ontwikkelen van een methodiek voor het verhogen van de interculturele gevoeligheid van leraren die lesgeven aan allochtone leerlingen in het deeltijds beroepsonderwijs.

30/06/2010–21/09/2010 Kinderoppas
Randstad Belgium nv Kortrijksesteenweg 180, B - 9000 Gent (België)
• Oppas bij kinderen met een chronische aandoening en/of een handicap met werkende ouders via de dienst Oppas+ van CM Midden-Vlaanderen.

27/10/2009–21/10/2010 Kinderoppas
Randstad Belgium nv Kortrijksesteenweg 180, B - 9000 Gent (België)
Oppas aan huis bij acuut zieke kinderen met werkende ouders via de dienst Skoebidoe van CM Midden-Vlaanderen.

24/08/2009–21/10/2010 Kinderverzorgster
Randstad Belgium nv Kortrijksesteenweg 180, B - 9000 Gent (België)
• Kinderverzorging bij onthaalmoeders en kinderdagverblijven.

06/07/2008–28/09/2008 Persoonlijk assistent
Randstad Medical Kortrijksesteenweg 180, B - 9000 Gent (België)
• Assisteren van een negenjarig meisje met quadriplegie, visuele, auditieve en mentale beperking: ADL, invulling van vrije tijd met ontspannende en stimulerende activiteiten.

Relevante Publicaties

Sienaert, H. (2018). Met vallen en opstaan. Het wat en waarom van risicovol spel. In: KIDDO 6 2018. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Sienaert, H. (2018-2021). Hoofdstuk Risicovol spelen. In: (S/)Krachtig kijken naar kinderen en jongeren [cursus]. Gent: Arteveldehogeschool.
Sienaert, H. (2019, 3 september). Inspiratieprikkel risicovol spelen. In: nieuwsbrief ‘t Opzet. Geraadpleegd op 3 september 2019 via https://topzet.email-provider.nl/web/fffjwvblfe/gr1qxok62w/pu8l4kvwtq/q…
Sienaert, H. (2019, september 16). Met blutsen en builen, met lachen en huilen. Groot word je niet zomaar [Blogpost]. Geraadpleegd op 17 september 2019 via https://www.kindengezin.be/buitenbabys/gevaar-ravotten-en-ander-vuiligh…
Sienaert, H. (2019, oktober 3). Pas op! Een voorzichtige ouder! Over opvoeding. Wetenschapscafé, Gent.
Sienaert, H., & Vandorpe, B. (2019, november 20). Hé, het is ok... om je grenzen te verleggen. Campagne Goe Gespeeld!. Geraadpleegd op 20 november via https://www.speelplein.net/goegespeeld
Sienaert, H. & Vandorpe, B. (2019, december 18). Speeltip risicovol spelen. Geraadpleegd op 18 december 2019 via https://www.speelbank.be/pdf/Speeltip-Risicovol-spelen-0-6.pdf
Sienaert, H. & Vandorpe, B. (2020, september). Risicovol spelen? Da’s samen grenzen verleggen. In het magazine van Bond voor lichamelijke opvoeding (BVLO).
Sienaert, H., Vandorpe, B., & Wemel, S. (2019). Risicovol spel? Jawel! Maar hoe? In: KIDDO 1 2019. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Sienaert, H., Vandorpe, B., Wemel, S., Ceulemans, A., & Lehouck, V. (2019). RePLAY draaikalender. Het jaar rond risicovol spelen ondersteunen. Brussel: Politeia.
Sienaert, H., Vandorpe, B., Wemel, S., Ceulemans, A., & Lehouck, V. (2019). RePLAY methodieken. Professionals ondersteunen in het thema risicovol spelen. Geraadpleegd op www.risicovolspelen.be
Sienaert, H., Vandorpe, B., Wemel, S., Ceulemans, A., & Lehouck, V. (2019). RePLAY Toddler. Risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang. Onderzoeken in Samenspel, 10–11.
Sienaert, H., Vandorpe, B., Wemel, S., Ceulemans, A., & Lehouck, V. (2019). RePLAY tools. Geraadpleegd op www.risicovolspelen.be
Sienaert, H., Vandorpe, B., Wemel, S., Ceulemans, A., & Lehouck, V. (2019). www.risicovolspelen.be [website].
Sienaert, H., & Viaene, W. (2019, juli 9). Vervang ‘zo veilig mogelijk’ door ‘zo veilig als nodig’. 5 redenen waarom je kinderen beter risico’s laat nemen. [Persbericht]. Gent: Arteveldehogeschool.

Mijn media ervaring

Aerts, E., Sienaert, H., & Van Loy, I. (2022, juni 5). Dubbelinterview over vrij en risicovol spelen op Nerdlandfestival 2022.
Sienaert, H. (2019, september 16). Onderzoeksproject RePLAY Toddler. Reportage over risicovol spelen. Het Journaal, Eén.
Sienaert, H. (2019, september 16). Onderzoeksproject RePLAY Toddler. Reportage over risicovol spelen. Het Nieuws, VTM.
Sienaert, H. (2019, september 16). Onderzoeksproject RePLAY Toddler. Reportage over risicovol spelen. Talkshow Vandaag, Eén.
Sienaert, H. (2020, maart 10). Het risico van té veilig spelen. Video voor Wetenschap uitgedokterd. Gent. Geraadpleegd op 10 maart 2020 via https://www.wetenschapuitgedokterd.be/het-risico-van-te-veilig-spelen
Sienaert, H. (2020, september 15). RePLAY: Risicovol spelen ondersteunen. Video voor Arteveldehogeschool, Expertisenetwerk Mens en Samenleving. Geraadpleegd op 15 september 2020 via https://www.arteveldehogeschool.be/nieuws/dit-was-startevent-2020-verha…
Vandoorne, C., & Sienaert, H. (2022, juni 20). Interview over risicovol spelen. De Madammen, Radio 2.

Andere info

Ik gaf de afgelopen jaren heel wat les, lezingen en vormingen over het thema risicovol spelen in binnen- en buitenland.