Giannoula

Tsakitzidis

Interprofessioneel samenwerken in de zorg, dat is mijn passie en expertise. Het staat centraal in mijn onderwijsopdracht, onderzoek en publicaties. Door goed samen te werken over niveaus en functies heen, kan je het hoofd bieden aan heel wat uitdagingen in de zorgsector.
Een zorgteam kan je vergelijken met een topteam in de sport. Je moet elkaars kwaliteiten appreciëren en tactisch inzetten. Voeg daar nog een empowerende coaching aan toe en je kan samen genieten van elke succes ervaring. Of samen terug rechtveren na een tegenslag. Dat is waar interprofessioneel samenwerken over gaat.
Diploma’s zeggen natuurlijk iets over iemands specifieke expertise. Maar ze zijn geen weergave van engagement en talenten. Leren stopt niet na de studie. Het meest waardevol is leren van, met en over elkaar, vanuit respect en vertrouwen. Zeker in de zorg, waar mensen centraal staan. Interprofessioneel samenwerken is niet alleen zorgen voor de patiënt of cliënt, maar ook voor alle teamleden, jezelf incluis.
Ik breng graag een positief, toekomstgericht verhaal over interprofessioneel samenwerken in de zorgsector, vanuit de praktijk maar wetenschappelijk onderbouwd.

Contact

Trefwoorden
Gezondheidszorg
Mantelzorg
Thuiszorg

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Lidmaatschap
Lid onderwijscommissie master specialistische geneeskunde
Lid van de raad van bestuur van het Vlaams ICF-platform
Projectmanager van het nationale dames handbalteam Black Arrows
Huidige nationaliteit(en)
Belgische

Studie(s) en diploma's

Giannoula studeerde af in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie aan de KU Leuven in 1998.
In 2007 behaalde ze een postgraduaat Reflectieve leermethodes: supervisie, intervisie en coaching aan de toenmalige Plantijn Hogeschool.
Ze heeft tevens in 2012 haar certificaat behaald voor de opleiding International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF-trainer).
In 2018 behaalde ze haar doctoraat aan de Universiteit Antwerpen, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, waarbij ze onderzoek voerde naar ‘Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg’.

Huidige functieomschrijving

Sinds 2022 is zij gastprofessor bij de Universiteit Antwerpen en leerstoelhouder van de leerstoel PAZOE (Provincie Antwerpen Zorgberoepen in Evolutie). Verder is ze onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en vicevoorzitter van de stuurgroep die de onderwijsmodule Interprofessioneel Samenwerken In de Gezondheids- en welzijnszorg (IPSIG) gestalte gaf. In 2022 publiceerde ze, samen met prof dr. Paul Van Royen, (voorzitter van stuurgroep IPSIG) de vijfde en herziene druk van het boek ‘Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheids- en welzijnszorg’, waarin het proces en de inhoud van de IPSIG-module beschreven staat.

Ervaring

Ze werkte als zelfstandige kinesitherapeut van 1998 tot 2004. Van 2001 tot 2009 was ze verbonden aan de Artesis Hogeschool Antwerpen, departement Gezondheidszorg. Daar introduceerde ze de leerlijn Communicatie in het curriculum voor de opleiding Kinesitherapie. Verder coördineerde ze de internationalisering voor de opleidingen Ergotherapie en Kinesitherapie en de bij- en nascholingen voor de respectievelijke opleidingen. Ze introduceerde zowel ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) als reflectieve leermethodes binnen de onderwijsopdrachten van de onderwijsmodule IPSIG.

Relevante Publicaties

https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/giannoula-tsakitzidis/publicatie…

Training in interprofessional learning and collaboration : an evaluation of the interprofessional education program in the scale-up phase in Antwerp (Belgium)
2021,
Giannoula Tsakitzidis, Josefien van Olmen, Paul Van Royen

Welke kerntaken heeft de huisarts tijdens een pandemie? Resultaten van een kwalitatief onderzoek in maart 2020
2021,
Veronique Verhoeven, Giannoula Tsakitzidis, Hilde Philips, Paul Van Royen

Implementatie strategie interprofessioneel samenwerken in de eerste lijn
V!Vel, 2020,22 p.
Giannoula Tsakitzidis, Elfi Goesaert, Emy Kool, Emily Verté

Impact of the COVID-19 pandemic on the core functions of primary care : will the cure be worse than the disease? A qualitative interview study in Flemish GPs
2020,9 p.
Veronique Verhoeven, Giannoula Tsakitzidis, Hilde Philips, Paul Van Royen

The influence of a group education programme at the workplace on intensity of and knowledge about interprofessional collaboration in nursing homes : a pilot for cluster randomised controlled trial
2019,
Giannoula Tsakitzidis, Samuel Coenen, Erik Fransen, Olaf Timmermans, Steven Truijen, Herman Meulemans, Paul Van Royen

Relevante onderzoeken

Samen Werkt?!
01/08/2021 - 30/06/2023
Uit de literatuur en de praktijk weten we dat beter interprofessioneel én interorganisationeel samenwerken een grote invloed heeft op de kwaliteit van de zorg en een antwoord kan bieden op complexe problemen. De huidige ervaringen met de drastische en immer wijzigende maatregelen voor en door de COVID 19 pandemie blijkt meer dan ooit dat samenwerken niet eenvoudig maar wel haalbaar is. Het brengt specifieke uitdagingen met zich mee en daagt ons uit om steeds innovatief en realistisch te zoeken naar gepaste aanpakken in de steeds veranderende omstandigheden. Het is vanzelfsprekend dat een antwoord bieden op zorgvragen die op ons afkomen in steeds wijzigende omstandigheden de nodige flexibiliteit, maar vooral ook expertise en ervaringen vereisen. Het project Samen werkt!? bouwt verder op de expertise binnen Universiteit Antwerpen en zeer specifiek op het project IPSIG-4U. In dat project werd een eerste scan interprofessioneel samenwerken getest in de context van een woonzorgcentrum. Samen werkt!? bouwt hierop verder door een uitbreiding van testpilots (1) voor de scan interprofessioneel samenwerken. Vanuit deze pilots zullen de partners in dit project de opgedane kennis verspreiden en zo mee extra draagvlak creëren (2) voor samenwerken in onderwijs en werkveld. Verder zal er op basis van de pilots geanalyseerd worden of en op welke manier de scan als tool duurzaam inzetbaar (3) is in het werkveld.

Interprofessionele samenwerking in een internationaal netwerk van eerstelijnsartsen
01/01/2020 - 31/08/2022
Abstract
Het doel van dit project bestaat erin om een internationaal platform uit te bouwen tussen de deelnemende universiteiten voor uitwisseling van ervaringen en bewezen oplossingen op 2 niveau's: 1. de competenties van interprofessioneel samenwerken aanleren aan eerstelijnswerkers van de deelnemende landen (Bolivia, Vietnam en Zuid Afrika) door uitwisseling van ervaringen via een interactief web-based platform en 2. het vergroten van kennis, vaardigheden en ervaringen in verband met de vroegtijdige opsporing van mensen met type 2 diabetes mellitus (T2DM) en hun zelfzorg door interprofessionele opleidingen binnen gezondheidscentra en private klinieken en stedelijke en landelijke gebieden van de deelnemende landen. Hoewel de focus van dit project ligt bij ervaringsgerichte casuïstiek over vroegtijdge opsporing en zelf-management van T2DM, is het belangijkste doel echter de uitwisseling van noden en ervaringen om interprofessioneel te kunnen werken door de deelnemende academisceh centra via een internet platform. Er zal een jaarlijkse meeting zijn en meer frequente webinars of digitale ontmoetingen van de leidende teams in de verschillende landen, en maandelijkse bijeenkomsten van de deelnemende gezondheidscentra en private klinieken in elk land.

Project IPSIG-4U.
30/09/2019 - 30/09/2020
Abstract
Vandaag merken we dat er over interprofessioneel samenwerken in de praktijk wel initiatieven worden genomen maar het ontbreekt o.a. aan ervaring en kennisdeling, aangepaste opleidings­ module voor de praktijk, werkmodel met betrokkenheid van management, ... IPSIG-4U wil met het gebruik van een gevalideerde scan van interprofessionaliteit, aangevuld met mogelijke oplei­dingsmodules op maat, zorgorganisaties (focus woonzorgcentra met meer dan 100 bewoners) een kwaliteitsvol verbeterproject aanbieden.