Filip

Volckaert

Als doctor in de biologische oceanografie (Dalhousie University, Halifax, Canada) en professor biologie aan de KU Leuven bestudeer ik de biodiversiteit, ecologie en evolutieleer van vissen, visbestanden, hun prooi en microbiële flora. Ik doe onderzoek wereldwijd (Noordzee, Middellandse Zee, poolstreken en tropen) en adviseer bij aquacultuur, visserijbeheer, Blue Biotech, mondiale veranderingen en natuurbeheer.

Contact

Trefwoorden
Ecologie
Evolutieleer
Mariene biologie
Europa

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Nederlands

Achtergrond

Lidmaatschap
Duurzaamheidsraad van de KU Leuven
FWO commissies Bio3 en CWIC
Wetenschappelijke Commissie Vlaams Instituut van de Zee
International Council of the Exploration of the Sea - Working Group on the Application of Genetics in Fisheries and Aquaculture (ICES-WGAGFA)

Studie(s) en diploma's

Doctoraat (PhD) Biological Oceanography, Dalhousie University, Halifax, Canada; 1988

Huidige functieomschrijving

Gewoon hoogleraar aan de KU Leuven

Ervaring

40 jaar ervaring in de mariene ecologie en evolutieleer.

Relevante Publicaties

Lacroix G., Barbut L., Volckaert F.A.M. (2018) Complex effect of projected sea temperature and wind change on flatfish dispersal. Global Change Biology 24: 85-100 - Modelisatie van de invloed van klimaatveraondering op de verspreiding van tonglarven (met persbericht).

Christiansen H., Fournier N., Hellemans B., Volckaert F.A.M. (2018) Seafood substitution and mislabeling in Brussels’ restaurants and canteens. Food Control 85: 66-75 - Evaluatie van voedselfraude in Brusselse restaurants and cantines i.s.m. de NGO Oceanan (met uitgebreide citatie in de pers).

Barbut L., Groot Grego C., Delerue-Ricard S., Vandamme S., Volckaert F.A.M., Lacroix G. (2019) How larval traits of six flatfish species impact connectivity. Limnology and Oceanography 64: 1150-1171 - Modelisatie van de verspreiding van platvis in de Noordzee.

Vandamme S., Raeymaekers J.A.M., Maes G.E., Cottenie K., Calboli C.V., Diopere E., Volckaert F.A.M. (2021) Reconciling seascape genetics and fisheries science in three co-distributed flatfishes. Evolutionary Applications 14: 536–552 - Genetische analyse van de verspreiding van platvis in de Noordzee

Gilbey J., Carvalho G., Castilho R., Coscia I., Coulson M.S., Dahle G., Derycke S., Francisco S.M., Helyar S.J., Johansen T., Junge C., Layton K.K.S., Martinsohn J., Matejusova I., Robalo J.I., Rodríguez-Ezpeleta N., Silva G., Strammer I., Vasemägi A., Volckaert F.A.M. (2021) Life in a drop: Sampling environmental DNA for marine fishery management and ecosystem monitoring. Marine Policy 124: 104331 - Toelichting bij de studie van de biodiversiteit in de oceaan met de meest recente moleculaire technieken (opgesteld in het kader van een internationale samenwerking).

Relevante onderzoeken

- Invloed van visserij, klimaat en kustbouw op de verspreiding van (plat)vis in de Noordzee
- Duurzame aquacultuur
- Fraude in de waardeketen van vis
- Beheer van mariene natuurlijke rijkdommen

Mijn media ervaring

Universiteit van Vlaanderen, BBC Southwest, Radio1, Radio2, De Standaard, De Morgen, Gazet van Antwerpen, Knack, Campuskrant, ....