https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/evelien-willems/

Evelien

Willems

Mijn doctoraatsonderzoek focust zich op het Belgische middenveld en deze organisaties hun rol in de politieke representatie van burgerbelangen in het beleidsproces. Het onderzoek bestaat uit drie grote vragen: (1) in welke mate mobiliseren en representeren Belgische belangengroepen de beleidsprioriteiten- en posities van de burger, (2) hoe ziet toegang van belangengroepen tot verschillende politieke arena's zoals adviesraden, media of directe toegang tot politici eruit, en hoe staat dit in relatie tot de representatie van burgerbelangen, en (3) welke impact hebben Belgische belangengroepen op beleidsuitkomsten en reflecteren deze de prioriteiten en beleidsvoorkeuren van de burger?

Expertise

belangengroepen, Belgische middenveld, publieke opinie, lobbyen, Belgische adviesraden, media, politieke representatie

Contact

Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Politieke wetenschappen

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Studie(s) en diploma's

Master of Science in de Politieke Wetenschappen, onderscheiding, 2013-2014 (Universiteit Antwerpen)

Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen, onderscheiding, 2010-2013 (Universiteit Antwerpen)