aanspreekpunt radicalisering / polarisering - co-auteur van het boek "Halal of niet?  Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord"

Emilie

Le Roi

Onmiddellijk na de aanslagen op Charlie Hebdo werd ik aangesteld binnen het departement onderwijs en vorming als aanspreekpunt radicalisering/polarisering. Binnen deze hoedanigheid werd ik tot op heden meer dan 1000 maal bevraagd door scholen, directies, leerkrachten en CLB-medewerkers. Bij aanvang gingen deze vragen effectief over radicalisering, doch dit wijzigde heel snel naar diversiteitsvraagstukken (wat met al dan niet gescheiden zwemmen, al dan niet aanbieden van halal-eten op school, bidden op school, evolutieleer versus scheppingsverhaal, lessen seksuele opvoeding, het vak islam, niet willen bijwonen van muzieklessen wegens niet toegestaan, ramadan, radicalisering, samenwerking onderwijs-politie...). Als privé-persoon bundelde ik al deze vragen en bracht er samen met Khalid Benhaddou (imam en coördinator van het netwerk van islamexperten) een boek over uit waarin we al onze expertise trachten te delen. Het boek kreeg de titel: "Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord." In het boek bekijken we wat de regelgeving zegt, schetsen we de culturele achtergronden en islamitische stelregels en komen we tot weloverwogen, concreet en bruikbaar advies en bundelen we alle goede praktijkvoorbeelden die we de voorbije jaren tegenkwamen.

Dit boek is een praktische gids voor iedereen die op onderwijs betrokken is reikt concrete oplossingen aan om wrijvingen, misverstanden, problemen en radicalisering tegen te gaan.

Contact

Trefwoorden
Islam
Arabistiek en islamkunde
Onderwijs

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Nederlands

Achtergrond

Huidige nationaliteit(en)
Belg
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belg

Studie(s) en diploma's

Licentiaat in de criminologische wetenschappen

Bachelor Maatschappelijk Werker

Huidige functieomschrijving

Aanspreekpunt/beleidsmedewerker Radicalisering en polarisering binnen het departement onderwijs en vorming.  Daarnaast schreef ik een boek "Halal of niet.  Alle bvragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord'.  Op basis van dit boek geef ik wekelijks (samen met mijn co-auteur Khalid Benhaddou) lezingen en workshops rond het thema.

Ervaring

Emilie Le Roi studeerde af als maatschappelijk werker en als Master in de Criminologie.  Onmiddellijk na haar studies ging ze aan de slag als consulent op het comité voor bijzondere jeugdzorg en later als consulent op de sociale dienst van de jeugdrechtbank.  In de loop van deze acht jaar praktijkervaring werkte ze intensief met kinderen in problematische opvoedingssituaties en jongeren die als misdrijf omschreven feiten pleegden.  Ze merkte hier de grote uitdagingen waar sommige jongeren en hun gezin voor staan in onze samenleving.  Omdat ze de ambitie had om  ook structureel verandering teweeg te  brengen voor deze kwetsbare doelgroep maakte ze de overstap naar het beleidsniveau. 7 jaar geleden ging ze aan de slag binnen het departement Onderwijs en Vorming als beleidsadviseur rond thema’s die zich op het raakvlak tussen onderwijs-welzijn en onderwijs-politie bevinden.  De voorbije drie jaar werkte ze als aanspreekpunt onderwijs voor de preventie van radicalisering en polarisering.  

Ze ontpopte zich tot een enthousiaste spreker over de preventie van radicalisering en polarisering en heeft een doordachte en  evenwichtige visie vanuit het onderwijsbeleid over dit maatschappelijk relevant  vraagstuk. Ze heeft dit beleid niet enkel  mee uitgewerkt, maar helpt scholen ook verder bij de implementatie ervan. Binnen haar functie legden leerkrachten, directies en CLB-medewerkers op regelmatige basis hun diversiteitsvraagstukken en bezorgdheden in kader van radicaal gedrag aan haar voor en telkens zocht zij vanuit haar expertise naar een gepaste en realistische oplossing.  Wekelijks geeft zij sinds haar boeklancering en samen met haar co-auteur ook lezingen, workshops,... over dit thema.

Relevante Publicaties

Boek "Halal of niet?  Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord" - in co-auteurschap met Khalid Benhaddou - 2018; zie: https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/halal-of-niet

Bijdrage (hfdst)  aan boek: Radicale jongeren op school - onderwijs als belangrijke hefboom in de strijd tegen polarisering en gewelddadige radicalisering - 2017

 

Artikel voor het tijdschrift Welwijs: Deradicalisering in het onderwijs in het licht van nieuwe uitdagingen en een veranderde context-2017

 

Artikel voor het tijdschrift welwijs: de aanpak van radicalisering in Vlaanderen - 2015

Artikel vor het tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid: : Naar een daadkrachtig beleid tegen antisociaal gedrag op school -2012