Professor dr. Ellen Claes

Ellen

Claes

Ik ben lid van het Centrum Voor Politicologie en docent en programmadirecteur van de Specifieke Lerarenopleiding Maatschappijwetenschappen en Filosofie aan faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Binnen de specifieke lerarenopleiding doceert ik het vak burgerschapsvorming en ben ik tevens verantwoordelijk voor de stage, wat een zeer intensief contact impliceert met middelbare scholen en scholieren in Vlaanderen. Deze sterke betrokkenheid op de Vlaamse context wordt gekoppeld aan een intensieve internationale samenwerking en oriëntatie. Dit blijkt onder andere uit mijn doctoraat “Schools and Citizenship Education. A Comparative Investigation of Socialization Effects of Citizenship Education on Adolescents.” en het co-promotorschap van de international Civic and Citizenship Education study (ICCS 2016), waar ik tevens als onderzoekscoördinator voor optreedt.
In mijn publicaties kijk ik onder andere naar de relatie tussen schoolkenmerken, burgerschapscompetenties en democratische attitudes. Mijn huidige interesse situeert zich op het domein van de vakdidactiek door meer bepaald te focussen op hoe activerende werkvormen kunnen bijdragen tot een betere ontwikkeling van burgerschapscompetenties bij jongeren. Ik publiceerde in 2018 een tekst die beschrijft hoe een participatief schoolklimaat kan bijdragen tot het politiek engagement van tieners. Ik werk momenteel aan een manuscript dat beschrijft hoe gesprekken over politieke onderwerpen kunnen bijdragen tot het verhogen van tolerantie ten opzichte van migranten en aan een tekst die bekijkt hoe en of jonge mensen online politiek participeren.

Samenvattend ben ik gespecialiseerd in burgerschapsvorming, jeugdonderzoek, politieke participatie bij jongeren, vakdidactiek in de maatschappijwetenschappen, lerarenopleiding, omgaan met diversiteit op en buiten de school.

Expertise

burgerschapsvorming
jeugdonderzoek
politieke participatie
vakdidactiek in de maatschappijwetenschappen
lerarenopleiding
omgaan met diversiteit

Contact

Bij voorkeur te contacteren via
Telefoon
Thesaurus
Gedragswetenschappen of sociale wetenschappen
Pedagogie
Sociologie
Politieke wetenschappen
Samenleving / Maatschappij

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
Stuurgroep Kracht van je Stem Vlaams Parlement
Bereid om in adviesorganen te zetelen
Ja