Eline Severs

Eline

Severs

Wat maakt een goede vertegenwoordiger? : Mijn onderzoek handelt voornamelijk over de kwaliteit van de vertegenwoordigende democratie en de wisselwerking of relatie tussen burgers en hun vertegenwoordigers. Ik besteed daarbij zowel aandacht aan de rol (en verantwoordelijkheden) van individuele vertegenwoordigers als aan de onderliggende structuur van het vertegenwoordigende systeem (media, publieke opinie, onderwijs, etc.). Ik beschrijf vertegenwoordiging als een machtsrelatie en tracht te expliciteren (i) wat theoretici ideaal-typisch mogen verwachten van vertegenwoordigers, en (ii) hoe burgers hun vertegenwoordigers evalueren.

Politieke rolmodellen en symbolische vertegenwoordiging: vrouwen of mensen met een migratie-achtergrond worden in de politiek vaak beschouwd als rolmodellen. Maar wat betekent het om een rolmodel te zijn en wat zijn de effecten die zogenaamde rolmodellen genereren?

De vertegenwoordiging van historisch benadeelde of gediscrimineerde groepen (minderheidsgroepen): hedendaagse debatten rond minderheidsthema's, zoals het hoofddoekendebat, de discussie over de concepten "allochtoon-autochtoon", de Zwarte Pieten discussie, de rol van Denk of Sylvana Simons in de Nederlandse politiek, etc.

Intersectionaliteit en politieke vertegenwoordiging: "vrouwen" en "etnisch-culturele" groepen zijn geen homogene entiteiten met eenduidige belangen. Dit besef plaatst echter vraagtekens bij de effectiviteit van politieke mobilisatie en campagnevoeren: hoe kunnen actiegroepen nog "claimen" voor vrouwen te staan, wanneer vrouwen een inherent verdeelde groep zijn?

Contact

Trefwoorden
Gender- en vrouwenstudies
Politiek en overheid
Politieke wetenschappen
Discriminatie
Etnisch-culturele minderheden

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
Lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging van Politieke Wetenschappen (VUB), de Nederlandstalige vakvereniging van politieke wetenschappen in België.

Studie(s) en diploma's

2012 PhD in Social Science – Political Science (University of Antwerp, 2012)
2008 MSc of Conflict and Development (University of Ghent, 2008)
2006 MSc of Political Science (Vrije Universiteit Brussel, 2006)
2004 BSc of Political Science (Vrije Universiteit Brussel, 2004)

Huidige functieomschrijving

Professor in Politieke Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Ervaring

Ik ben sinds 2016 aangesteld als professor binnen de Vakgroep Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Voordien werkte ik als post-doctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. In 2014 was ik gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam. Ik was er als onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Research Centre on Gender and Sexualities (ARC-GS). Tussen 2012 en 2015 verzorgde ik de wetenschappelijke coördinatie voor het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, een inter-universitair consortium (Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, Universiteit Gent, KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel) gefinancieerd door de Vlaamse Overheid, Departement Gelijke Kansen. Voor dit consortium organiseerde ik, onder meer, het derde Equal is not Enough congres in Antwerpen (2015, 300+ internationale deelnemers). Ik behaalde mijn doctoraat in de Politieke Wetenschappen in 2012 aan de Universiteit Antwerpen.

Relevante Publicaties

Petra Meier; and Eline Severs (2018). ‘The dark side of descriptive representation: bodies, normalisation and exclusion,’ Politics and Governance, 6(3), pages TBC (forthcoming).

Severs, Eline; and Suzanne Dovi (2018). ‘Why we need to return to the ethics of political representation’, PS: Political Science and Politics, 51(2), 309-313.

Severs, Eline; and Sara de Jong. (2018) ‘Preferable descriptive representatives: brokerage and betrayal,’ PS: Political Science and Politics, 51(2), 345-350.

de Jong, Sara; and Eline Severs. (2017). ‘Vertegenwoordiging in het grenzenland: een blik op het “verraad” van politici uit etnisch-culturele minderheidsgroepen’, Res Publica, 59(4), 487-505.

Akachar, Soumia; Karen Celis; and Eline Severs (2017). ‘Hoop en verraad. Wat Moslimjongeren verwachten van vertegenwoordigers uit etnisch-culturele minderheidsgroepen’, Res Publica, 59(4), 463-485.

Severs, Eline; Karen Celis; and Silvia Erzeel (2017). ‘Poder, privilegio y desventaja: teoría interseccional y representación política,’ Investigaciones Feministas, 8(1), 41-51.
Online access: https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/56400

Severs, Eline; Karen Celis; and Silvia Erzeel (2016). ‘Power, privilege and disadvantage: intersectionality theory and political representation,’ Politics, 36(4), 346-354.
Online access: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0263395716630987

Severs, Eline (2016). ‘Feminisme en constructivisme: een “catch 22”?’ Sociologos, 37(1), 45-57.

Severs, Eline (2015). ‘The limits of categorical refurbishment: Ethnicization and racialization in the Flemish debate on how to denote migrant populations,’ Journal of Diversity and Gender Studies, 2(1-2), 127-142.
Online access: http://upers.kuleuven.be/sites/upers.kuleuven.be/files/page/files/diges…

Severs, Eline; Karen Celis; and Petra Meier (2015). ‘The indirectness of political representation: A blessing or a concern? A study of the conceptions of members of the Flemish parliament,’ Parliamentary Affairs, 68(3), 616-637.
Online access: http://pa.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/30/ pa.gsu014.abstract

Severs, Eline; Karen Celis; en Petra Meier (2013). ‘De substantiële vertegenwoordiging van Moslimvrouwen. Vertegenwoordigende claims en responsiviteit in het Vlaamse hoofddoekendebat’. Res Publica, 55(4), 429-458.

Severs, Eline; Karen Celis; and Petra Meier (2013). ‘Representative claims and beyond. A study of the inclusion of Muslim women’s judgment in the Flemish headscarf debate’. Politics, Groups & Identities, 1(3), 433-50.
Online access: http://www.tandfonline.com/eprint/ZkcARCphytVn7v3JBPuI/full

Severs, Eline (2012). ‘Substantive representation through a claims-making lens: A strategy for the identification and analysis of substantive claims’. Representation, 48(2), 169-82.
Online access: http://www.tandfonline.com/eprint/xAed8sVix9EzYJ6rdw6n/full

Severs, Eline (2010). ‘Representation as claims-making: Quid responsiveness?’ Representation, 46 (4), 411-23.
Online Access: http://www.tandfonline.com/eprint/diWhzWQFM7KqTfmThfvR/full

Relevante onderzoeken

Mijn onderzoek handelt voornamelijk over de kwaliteit van vertegenwoordigende democratie en de wisselwerking of relatie tussen burgers en hun vertegenwoordigers. Ik besteed daarbij zowel aandacht aan de rol (en verantwoordelijkheden) van individuele vertegenwoordigers als aan de onderliggende structuur van het vertegenwoordigende systeem (media, publieke opinie, onderwijs, etc.). Hoewel mijn onderzoek een belangrijke theoretische focus kent, werk ik vaak ook met gevalstudies, ter ondersteuning van een theoretische argumentatie of als een manier om theoretische assumpties af te toetsen aan de werkelijkheid. Omdat de inclusie van minderheden kan worden beschouwd als een ijkpunt voor een goed functionerende democratie, focussen mijn gevalstudies vaak op hedendaagse debatten rond minderheidsthema's, zoals het hoofddoekendebat, de discussie over de concepten "allochtoon-autochtoon", de Zwarte Pieten discussie, de rol van Denk of Sylvana Simons in de Nederlandse politiek, etc.
Mijn meest recente onderzoek focust op het concept van verraad en de impact van politieke rolmodellen. Daarnaast blijf ik werken rond de vraagstelling: wat maakt een goede vertegenwoordiger.