Daniël

Cuypers

Arbeidsrecht, Discriminatierecht

Contact

Trefwoorden
Arbeidsrecht
Discriminatie

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Duits
Engels
Frans
Spaans

Achtergrond

Lidmaatschap
Begasoz-Abetrass: Belgische Vereniging professoren sociaal recht
Bestuurslid Vereniging voor Arbeidsrecht
Bestuurslid Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen
Bestuurslid: ICOR en TORB: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en beleid
Redactielid Tijdschrift Sociaal Recht/ Revue de Droit Social
Redactielid Sociaalrechtelijke Kronieken/ Chroniques de Droit Social
Lid Academische Raad Centrum Migrantenstudies Antwerpen (CEMIS)
Lid Academische Raad Universitaire Stichting Armoedebestrijding (USAB)
Huidige nationaliteit(en)
Belg

Studie(s) en diploma's

1980: Lic. Rechten KULEuven (GO); 1989: Doctoraat Rechten KULeuven (promotor prof. R. Blanpain); beurzen DAAD, British Council

Huidige functieomschrijving

Emeritus Gewoon Hoogleraar

Ervaring

982-1991: advocaat balie Brussel (medewerker Thierry Claeys), 1981-1991: assistent UFSIA (Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen), 1989-1991: deeltijds docent
1991: docent, 1994: hoofddocent, 2000: hoogleraar, 2006: gewoon hoogleraar; Academisch Secretaris Rechtsfaculteit UFSIA en Lid Rectorale Raad: 1991-1995
Lid Onderzoeksraden UFSIA en UA; (Plaatsvervangend-) Lid Onderwijsraad UA (2002-2018), Onderwijskwaliteitscoördinator (2006-2018);
Vice-Decaan Rechtsfaculteiten UFSIA en UA: 2000-2006; Bijzitter Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen: 2008-2017.
Lid en Voorzitter Examen- en Fraudecommissie Master Rechten (2012-2017-2017-2021)

Relevante Publicaties

Ongeveer 300 boeken als auteur, co-auteur, editor, tijdschriftartikelen, boekbesprekingen, opiniestukken: website https://www.uantwerpen.be/en/staff/daniel-cuypers_05121/publications/

Relevante onderzoeken

Cf. resultaten in publicaties..

Mijn media ervaring

Enkele interviews en telefonische adviezen.