Ann

Van Hecke

Verpleegkundige expertfuncties - Verpleegkundig specialisten - Functiedifferentiatie - Taaksubstitutie - Nurse-led zorgmodellen - Klinische autonomie en klinisch verpleegkundig leiderschap - Aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep - Implementatie verpleegklinische expertfuncties in zorgteams - Opleiding van Verpleegkundige expertprofielen - - Zelfmanagement bij chronisch zieken - Oncologische patiënten - Patiënten participatie

Contact

Trefwoorden
Verpleegkunde

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Lidmaatschap
Lidmaatschap Federale Raad voor Verpleegkunde - AUVB
Bestuursorgaan Kom op Tegen Kanker

Studie(s) en diploma's

Bachelor in de Verpleegkunde
Master in de Verplegingswetenschap
Doctoraatsdiploma Gezondheidswetenschappen

Huidige functieomschrijving

Professor in de Verplegingswetenschap, Universiteit Gent
Stafmedewerker Directie Verpleging, Universitair Ziekenhuis Gent

Ervaring

Ruime ervaring in de integratie, rol, meerwaarde van verpleegkundige expertfuncties in de zorg / in diverse zorgsettings

Ruime ervaring in zorg voor patiënten met chronisch zieken / patiënten participatie

Mijn media ervaring

Interview met Jan Hauttekiet
Debatten met o.a. De Vilder als moderator