Democratische Dialoog - team van experten in dialoog & levensbeschouwingen

Democratische Dialoog zet in op het herstellen van
een polariserende beeldvorming en het opstarten
van een constructieve dialoog. Vaak betreft het
een zeer specifieke context waarin verschillende
groepen steeds minder bereid zijn tot dialoog.
Democratische Dialoog zet coaches in
met expertise in psychologie, filosofie,
communicatietechnieken, preventiewelzijn,
beeldvorming rond levensbeschouwingen en
maatschappij-opbouw. Op basis van deze
expertises kunnen de dialoogcoaches een
multifactoriële analyse van de context maken en
onderliggende ‘storende’ elementen indentificeren
en aanpakken.
Democratische Dialoog biedt preventie en
interventie bij conflicten aan, brengt kennis bij
over interculturele communicatie en beeldvorming
en traint stakeholders in het faciliteren van een
constructieve dialoog over maatschappelijk en
cultureel gevoelige thema’s. Afhankelijk van de
vraag, nood en context, worden de juiste experten
ingezet en wordt een coachingstraject opgesteld.
Afkorting
DD
Expertisegebied
Mensen van buitenlandse herkomst
Juridisch statuut
andere

Expertise

Dialoog, beeldvorming, samenlevingsopbouw

Contact

Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Samenleving / Maatschappij
Levensbeschouwing
Migratie en integratie
Onderwijs

Verantwoordelijke

Yentur Arzu, coördinator Democratische Dialoog, arzu.yentur@ehb.be
Cornelissen Eef, coördinator Democratische Dialoog, eef.cornelissen@ehb.be