De Link

Vzw De Link staat in voor de coördinatie van de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. De Link wil mee een antwoord bieden voor de missing link die er is tussen mensen die in armoede geboren worden enerzijds en de aanpak van armoede anderzijds. Ze wil dit doen door opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te schakelen in alle sectoren die met armoede en armoedebestrijding te maken hebben.
Expertisegebied
Armoede
Juridisch statuut
vzw

Expertise

Sociale Uitsluiting, Armoedebestrijding, Opgeleide Ervaringsdeskundige Armoede En Sociale Uitsluiting

Contact

info@delinkarmoede.be
Bij voorkeur te contacteren via
Telefoon
Thesaurus
Psychologie
Arbeid en tewerkstelling
Armoede
Discriminatie
Diversiteit en gelijke kansen

Verantwoordelijke

Toon Walschap, directeur, 02/204 06 95 - 0497/45 78 71, toon.walschap@delinkarmoede.be

Historiek

In 1988 werd vzw De Cirkel opgericht, waarin via actie-onderzoek samen met mensen in armoede op zoek werd gegaan naar de wortels van armoede en naar de elementen die verklaren waarom mensen die geen armoede hebben meegemaakt, armen ten gronde niet kunnen begrijpen. Dit bracht aan het licht hoe belangrijk het is om te beschikken over brugfiguren, die in staat zijn om het perspectief van mensen in armoede te duiden en te verduidelijken. Vanuit deze bevindingen werd in 1999 Vzw De Link opgericht met als doel de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting te realiseren.

Missie

De missie van De Link bestaat er in om mensen uit de generatiearmoede sterker te maken en ze uiteindelijk greep te laten krijgen op hun eigen leven. We willen dit doen door te werken aan en met de gekwetste binnenkant van de mensen.

Activiteiten

- Het realiseren, sturen en bewaken van een permanente opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. - Het structureel verankeren van de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen binnen alle sectoren in de samenleving. Zorgen voor de ondersteuning van de tewerkgestelde ervaringsdeskundigen en de tewerkstellingsplaatsen. - Het sensibiliseren van burgers, diensten en beleid tot het opnemen van hun eigen verantwoordelijkheid binnen de armoedebestrijding. - Het bewaken van de methodiek ervaringsdeskundigheid.

Doelgroep

De opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting richt zich tot alle mensen die uit generatie-armoede komen of die sinds heel jonge leeftijd ervaring hebben met armoede en uitsluiting en die deze ervaring willen gebruiken bij het ondersteunen van mensen in armoede. De tewerkstelling van ervaringsdeskundigen kan in elke organisatie die in hun hulp- en dienstverlening te maken krijgt met mensen in armoede

Werkterrein

De opleiding wordt georganiseerd in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Kortrijk. De creatie en ondersteuning van de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen gebeurt in heel Vlaanderen.