Brailleliga

De Brailleliga zet zich in voor personen met een visuele handicap: een zo groot mogelijke autonomie en participatie aan het maatschappelijke leven zijn daarbij de hoofddoelstelling. Sensibilisering van het grote publiek is tevens één van de opdrachten van onze vereniging.
Expertisegebied
Mensen met een handicap
Juridisch statuut
vzw

Expertise

Braille, Visuele Handicap, Slechtziendheid, Blindheid

Contact

info@braille.be
Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Personen met een handicap en/of chronische ziekte

Historiek

Na de oorlog van 1914-1918 brengt het lot van de soldaten die aan de ogen verminkt zijn een beweging van sympathie op gang ten opzichte van oorlogsblinden. Deze beweging strekt zich al snel uit tot alle visueel gehandicapten. In 1920 wordt de Brailleliga opgericht op initiatief van twee blinde dames, Elisa Michiels en Lambertine Bonjean. Hun initiële doelstelling bestaat erin een bibliotheek samen te stellen voor visueel gehandicapten. Ze richten een klein comité op dat zich bezighoudt met omzetting van teksten in braille. Elisa Michiels wordt de eerste voorzitster van de Brailleliga. Bij toepassing van de wet van 1921 met betrekking tot verenigingen zonder winstoogmerk beslist de Brailleliga op 5 september 1922 zich als vzw te vestigen. De statuten verschijnen in het Belgisch Staatsblad van 22 september 1922. De vereniging is op dat ogenblik gevestigd in het Egmontpaleis, op de Kleine Zavel in Brussel. In 1926 verhuist de vereniging naar de Munthofstraat in Sint-Gillis (Brussel) waar ze een huis huurt. In 1922 stelt de Brailleliga zich tot doel hulp te verlenen aan alle personen die het gezichtsvermogen verloren hebben, zonder onderscheid op basis van ras, taal, politieke of filosofische overtuiging, en dit in alle omstandigheden en met behulp van alle middelen waarover ze beschikt. De liga lanceert sensibiliseringscampagnes voor het grote publiek aan de hand van tentoonstellingen en informatiebrochures. De nadruk wordt gelegd op werk als een manier om de blinden te integreren. Er worden inspanningen geleverd om beroepsopleidingen te promoten en werk aan te bieden aan visueel gehandicapten: stoelen matten, hout kappen, piano's stemmen, muzieklessen geven, functies als organist, ... De verschillende diensten die de Brailleliga gratis verleent aan de blinden worden voornamelijk gefinancierd door giften en, vanaf 1923, door geldinzamelingen. In 1929 richt de Brailleliga een werkplaats op voor stoelenmatten, borstelmakerij, mandenvlechten en houtkap. De Brailleliga koopt haar huidige gebouw in de Engelandstraat 57 in Sint-Gillis (Brussel) om haar werkplaats en de verschillende diensten van de Liga op één plaats te groeperen. In de periode 1929 - 1945 ontwikkelt de culturele dienst zich al zeer snel: het aantal boeken in braille die gratis uitgeleend worden door de Bibliotheek blijft toenemen. Er worden ook recreatieve vergaderingen, concerten en conferenties georganiseerd. In 1936 worden een documentatiedienst en een dienst voor schriftelijke cursussen toegevoegd aan de Braillebibliotheek. De kopisten van de bibliotheek zetten gewone teksten om in braille en omgekeerd. De Brailleliga bekommert zich om de mobiliteit van de blinden en slechtzienden en bekomt aanzienlijke kortingen op de tarieven van het openbaar vervoer. De blinde betaalt slechts één plaats voor zichzelf en zijn begeleider, als hij alleen reist, geniet hij 50% korting. In 1947 bekomt de Liga voor de blinden in de hoofdstad zelfs een gratis vervoerskaart voor het volledige Brusselse tramnet. Steeds om de verplaatsingen van blinden te vergemakkelijken, richt de Liga in 1933 een afdeling Geleidehond op. De Brailleliga richt in 1936 de Sociale dienst op, die samen met de Culturele dienst één van de belangrijkste pijlers van de instelling zal worden. De Sociale dienst krijgt zeer uiteenlopende opdrachten: blinde of slechtziende personen opsporen en steunen, revalidatiemogelijkheden bestuderen, administratieve stappen ondernemen om bepaalde sociale voordelen te verkrijgen, ... In 1938 neemt de Brailleliga literaire werken op plaat op. In 1948 organiseert de Liga de eerste "Week van de blinde" (die in de jaren vijftig de "Veertiendaagse van de blinde" zal worden genoemd), de huidige "Week van de Brailleliga". Dit initiatief heeft als doel het grote publiek beter vertrouwd te maken met de vereniging via colloquia, maar ook via de pers, de radio, de bioscoop (en later de televisie). Lancering van de jaarlijkse Grote Tombola in 1951. 1953: Koningin Elizabeth zet het nationaal karakter van de instelling in de verf door te fungeren als beschermvrouw. In 1954 richt de Brailleliga een afdeling op die zich toespitst op huishoudcursussen afgestemd op de blinden. Deze cursussen voor heraanpassing in het dagelijks leven dienen om het vertrouwen en de autonomie terug te geven aan de personen die het gezichtsvermogen verloren hebben. In 1955 schaft de Liga zich een opnamestudio aan en lanceert het "gesproken boek", dat opgenomen wordt op magneetband en al meteen een enorm succes kent. In 1958 is de Liga aanwezig op de Wereldtentoonstelling in Brussel. Tal van bezoekers ontvangen er informatie over de socioprofessionele integratie van de blinden. Oprichting van de Dienst Beroepsoriëntering en Beroepsopleiding in 1961 en in 1969 richt de Brailleliga twee Beroepsopleidingscentra op (één voor Nederlandstaligen en het andere voor Franstaligen) die aangepast zijn aan visueel gehandicapten. Om de blinden een baan te helpen vinden, richt de vereniging ook een plaatsingsdienst (te vergelijken met de functie van de huidige jobcoaches binnen de GOB) en een dienst technische hulpmiddelen op, de voorloper van de huidige Informatiedienst voor technische aanpassingen. Om tegemoet te komen aan de talrijke informatieaanvragen van het grote publiek richt de Brailleliga in 1982 een gespecialiseerd Documentatiecentrum op. In 1983 vernieuwt de vereniging de opnamestudio die in de jaren '50 geïnstalleerd werd en schaft zich vier opnamecabines aan om aan de permanent toenemende vraag naar boeken op cassette te voldoen. 1985: De Brailleliga streeft ernaar gelijke tred te houden met de technologische ontwikkeling en zorgt voor een "primeur" in België door zich uit te rusten met een krachtig informaticasysteem. Het beheer van de Bibliotheek wordt volledig geïnformatiseerd, waardoor een einde wordt gemaakt aan een hele reeks repetitieve taken (de titels van boeken opzoeken in de fichebakken bijvoorbeeld). Laat ons immers niet vergeten dat de Bibliotheek goed is voor meer dan 200.000 uitleningen per jaar!, In 1986 beslist de Brailleliga om alle tot dan verspreide diensten samen te brengen op één plaats in de buurt van het Zuidstation. De nieuwe gebouwen vormen een geheel dat zich vandaag uitstrekt van de Engelandstraat tot de Hollandstraat en dat perfect aangepast is aan blinden en slechtzienden ("sprekende" liften, deuren met contrasterende deurlijsten, steunbalken in de gangen, ..). 1988: Oprichting van de Begeleidingsdienst voor blinden en slechtzienden die autonoom willen leven. Deze dienst helpt en begeleidt hen op praktisch vlak en biedt hen psychologische begeleiding aan. 1989: De Leeszaal van de Bibliotheek krijgt een nieuwe dimensie en wordt het kader van een onderzoekscel: het "Centrum voor onderzoek naar de culturele aspecten van het zicht".

Missie

Het bevorderen van de ontplooiing, de zelfstandigheid en de participatie van blinde en slechtziende personen.

Activiteiten

De 131 medewerkers (maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten, psychologen, orthoptisten, animatoren, vormingsverantwoordelijken,...) en de 613 vrijwilligers van de Brailleliga helpen 15.073 personen met een visuele handicap. Hun hele leven lang kunnen ze beroep doen op de Brailleliga om hen te helpen bij het leren gebruiken van een witte stok, het zich leren oriënteren, koken, lezen, schrijven in braille en het bekomen van een geleidehond, informeren over de technische hulpmiddelen (beeldscherm-loepen, brailleleesregels, spraakweergave) en de aanschaf van ander aangepast materiaal (sprekende horloges, meetlint met voelbare merktekens, sprekende thermometer,‘¦), het genieten van een multidisciplinaire tenlasteneming door het centrum voor functionele revalidatie HORUS, in samenwerking met het Universitair Verzorgingscentrum Brugmann en het UKZKF, het ondernemen van stappen om te kunnen genieten van sociale en fiscale voordelen, die aan personen met een handicap toegekend worden, hun studiekeuze, hun beroepsopleiding en het vinden van een baan rekening houdend met de visuele handicap, het uitoefenen van creatieve en leerrijke hobby's, het vinden van spelletjes, aangepast aan hun visuele handicap en het verkrijgen van psychologische bijstand.

Doelgroep

Het werk dat door de Brailleliga wordt gerealiseerd, richt zich in hoofdzaak tot blinde en slechtziende personen, maar ook het grote publiek evenals de overheidsdiensten worden regelmatig aangesproken d.m.v. sensibiliserings- en preventiecampagnes.

Werkterrein

De Brailleliga is een neutrale vzw die actief is in het hele land. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich in Brussel en zij heeft ook vestigingen in Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Ath, Charleroi, Jambes, Libramont en Luik.

Openingsuren

Maandag van 8u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u30
Woensdag van 11u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u30
Dinsdag, donderdag van 8u45 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u30
Vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00
Buiten kantooruren van via gsm