Anders Horen Door Spraakafzien Vzw

Anders Horen door Spraakafzien vzw ‘“ AHOSA- streeft naar een betere integratie van dove en slechthorende mensen die oraal communiceren in de ‘horende‘ samenleving. Vlaanderen telt ongeveer 800.000 dove en slechthorende personen. De werking van AHOSA steunt op 4 grote pijlers: sensibilisatie, informatie, gesprek en ontspanning. De vereniging wil de naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid gevoeliger maken voor deze ‘onzichtbare‘ handicap om de nodige aanpassingen te kunnen bekomen voor een betere integratie. Dit doet de vereniging via sensibilisatie. Daarnaast wil AHOSA de leden informatie bieden over alles wat met gehoorstoornissen te maken heeft. Dit doet de vereniging door het organiseren van informatieavonden over nieuwe technologische hulpmiddelen, recente medische behandelingen, revalidatie en financiële tegemoetkomingen. AHOSA wil aan de hand van bijeenkomsten en uitstappen lotgenoten ook de kans geven tot uitwisseling van ervaringen en gevoelens en tot ontspanning. Er zijn tweemaandelijkse bijeenkomsten en de vereniging verspreidt een driemaandelijkse nieuwsbrief. De vereniging is lid van de Federatie van Vlaamse Verenigingen tot Optimale Participatie en integratie van DOve en Slechthorende kinderen en volwassen in de Samenleving (OPDOSS).
Expertisegebied
Mensen met een handicap

Expertise

Liplezen, OPDOSS, AHOSA, doofheid, slechthorend, doof

Contact

Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Personen met een handicap en/of chronische ziekte

Verantwoordelijke

Delmote Ann, Bestuurder, a.delmote@slp-gent.be, 09/268 26 26

Historiek

De vereniging werd opgericht in 1993 op vraag van en mede door mensen met gehoorverlies. Een logopediste en psychologe sprongen mee op de kar.

Missie

We streven naar een betere integratie in de ‘horende‘ samenleving. We willen onze naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid gevoeliger maken voor deze ‘onzichtbare‘ handicap om de nodige aanpassingen te kunnen bekomen voor een betere integratie. Dit doen we via sensibilisatie. Daarnaast willen we onze leden informatie bieden over alles wat met gehoorstoornissen te maken heeft. We willen lotgenoten de kans geven tot uitwisseling van ervaringen en gevoelens en tot ontspanning.

Activiteiten

Het organiseren van informatieavonden over nieuwe technologische hulpmiddelen, recente medische behandelingen, revalidatie en financiële tegemoetkomingen. AHOSA wil aan de hand van bijeenkomsten en uitstappen lotgenoten ook de kans geven tot uitwisseling van ervaringen en gevoelens en tot ontspanning.

Doelgroep

Onze leden hebben een ‘verworven‘ slechthorendheid of doofheid, maar ook mensen met een aangeboren gehoorprobleem zijn welkom. Ook voor partners en familie staat de deur open. We communiceren gewoon zoals iedereen met gesproken taal, maar sommige mensen hebben ook een hoorapparaat of een cochleaire inplant. De meeste mensen combineren dit met liplezen of spraakafzien en andere hulpmiddelen. We ‘Horen‘ dus ‘Anders‘ en wel vooral door ‘Spraakafzien‘. Sommige mensen volgen in dit verband hoor- en lipleestraining in een revalidatiecentrum.

Werkterrein

Vlaanderen: Oost-Vlaanderen.

Openingsuren

Maandag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u
Dinsdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u
Donderdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u
Vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u