De organisaties

Welke organisaties komen in aanmerking?

In de databank zitten ook de gegevens van organisaties die werken rond de thema’s armoede, gender en holebiseksualiteit en rond de kansengroepen vrouwen, transgender, allochtonen en personen met functioneringsbeperkingen. Organisaties die niet aan één van deze voorwaarden voldoen, worden niet opgenomen.

Welke informatie wordt getoond op de website?

Op de website wordt alleen de informatie getoond waarvan de expert zelf aangeeft dat ze mag worden getoond. Experts die de vragenlijst invullen, krijgen de kans om bij elke soort informatie aan te duiden of deze informatie ook mag worden getoond op de website. Privégegevens en persoonskenmerken worden opgenomen in de databank, maar worden op de website niet getoond wanneer de expert dat niet wenst. Zo blijft de privacy gewaarborgd.

Welke verplichtingen heb ik als organisatie?

De opname in de databank houdt geen verplichtingen in. Wanneer een journalist of programmamaker u contacteert, kunt u altijd weigeren om in te gaan op de vragen.

Indien u niet meer gecontacteerd wil worden door de media, kunt u uw gegevens altijd verwijderen.