Thema in de kijker: samen studeren wordt steeds populairder

Juni staat voor studenten gelijk aan blokken en examenstress. Velen studeren vandaag samen met medestudenten omdat ze het gevoel hebben dat dit hun studieresultaten positief beïnvloedt. Het is een trend die in Vlaanderen alleen maar aan populariteit wint.

Griet Speeckaert: “70 % van de studenten voelt zich minder alleen door samen te studeren”

Griet Speeckaert
“Zowat de helft van de studenten studeert alleen, de andere helft studeert soms samen met anderen op kot, bij vrienden, in de bib of in andere blokpunten”, zegt Griet Speeckaert, coördinator Teleblok bij CM Landsbond. “Vooral kotstudenten blijven liever niet alleen op kot, ze studeren liever samen of gaan tijdens de blok thuis studeren. De voornaamste redenen om samen te studeren zijn sociale motieven. Uit cijfers van Teleblok blijkt dat 70 % van de studenten zich dan minder alleen voelt, 63% vindt dat er meer sociale controle is in blokpunten en 57 % geeft aan dat ze zich in groep gemakkelijker kunnen ontspannen. Wie niet samen studeert, doet dit vooral om individuele redenen, net iets meer dan de helft vindt dat er te veel afleiding is in blokpunten. Vrienden spelen geen belangrijke rol in de keuze om samen of alleen te studeren. De keuze wordt vooral bepaald door de sfeer in een studieruimte, het vak dat gestudeerd moet worden en de resultaten van voorgaande examens. Actief samen een vak studeren kan helpen om leerstof begrijpend te blokken. De studenten die in groep studeren, kunnen immers leerstof aan elkaar uitleggen, vragen stellen en elkaar overhoren.”

Britt Van de Velde: “Netwerk in een emotioneel zware en stressvolle periode”

Britt Van de Velde
“Collectief studeren geeft structuur en sociale controle”, zegt Britt Van de Velde. Ze is studentenpsycholoog aan de Ugent. “Studenten volgen vaak een vast schema van studeren, pauzeren en eten. Deze regelmaat geeft rust en een beter concentratievermogen. Op kot zijn ze vaak sneller afgeleid door leuke dingen zoals facebook of gaming, maar ook door dagdagelijkse taakjes. Daar komt bij dat sommige studenten ‘vluchten’ van een onaangename thuissituatie, zeker als ze niet op kot kunnen of mogen. Door samen te studeren voelen studenten zich ook opgevangen door een netwerk in een examenperiode die emotioneel best zwaar kan zijn. Of samen studeren effectief is, hangt af van de persoonlijkheid van de student. Uitstellers zeggen zich beter te concentreren in een bib in de laatste weken of dagen voor de examens. Vóór deze periode gaat het voor hen vaak beter thuis of op kot, omdat ze nog geen of niet voldoende stress ervaren en sneller een praatje maken met medestudenten. Maar de faalangstige of perfectionistische studenten zullen sneller samen studeren wanneer er nog genoeg tijd is. Eens de examens te dicht komen, willen zij vaak volledige rust kunnen opzoeken. Ze willen immers niet het risico lopen dat er iets mis loopt zoals een bib die gesloten of volzet is of medestudenten die hulp nodig hebben. Sommige studenten melden zelfs dat ze te afhankelijk geworden zijn van het samen studeren. Zo erg zelfs dat thuis of op kot studeren niet leuk of productief meer is. Maar samen studeren is natuurlijk praktisch niet altijd haalbaar.”

12 juni 2017