Zelfreinigende en luchtzuiverende stenen: toekomst of realiteit?

Anne Beeldens

“Fotokatalytisch materiaal heeft twee functies,” zegt Dr. Anne Beeldens van het Belgian Road Research Center (BRRC) (of Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW). “Een luchtzuiverende functie en een zelfreinigende functie”. De eerste functie is interessant om de lucht in steden te zuiveren, waar een grote verontreiniging is en de contacttijd tussen lucht en oppervlak groter is. “Elk jaar komen in verschillende steden nieuwe toepassingen bij. Na de Leien in Antwerpen en de tunnel in Brussel onderzoeken we nu de efficiëntie van het materiaal, aangelegd op een industrieterrein in Wijnegem en Lier. Onder invloed van licht wordt de katalysator, nl. titaandioxide, aan het oppervlak geactiveerd. De verontreinigde lucht die hiermee in contact komt wordt vervolgens gezuiverd. Deze stoffen zetten zich neer op het oppervlak en worden vervolgens met de regen weggespoeld.” Deze methode is veelbelovend om onze luchtkwaliteit in steden te verbeteren. “Maar deze methode heeft toch zijn beperkingen,” aldus Beeldens. “In een open ruimte haal je niet veel efficientie, tenzij voor de zelfreinigende werking, gezien een voldoende groot contact tussen het oppervlak en de verontreinigende lucht noodzakelijk is. Natuurlijk geldt hier wel het zelfreinigend effect.”
20 december 2012