Wereldvoedseldag: kunnen insecten ons helpen?

Heleen Verlinden
Volgens de Wereldvoedselorganisatie (FAO) is er wereldwijd voldoende voedsel voor het dubbele van de wereldbevolking. Maar dan moeten we het voedsel wel eerlijk verdelen. “De problematiek in de voedingsindustrie is niet zozeer dat er niet voldoende kan geproduceerd worden, eerder dat er inefficiënt wordt omgesprongen met de beschikbare producten”, zegt Heleen Verlinden (KULeuven). “Er zijn verliezen op elk niveau van de voedselketen: bij de oogst, perfect geschikte waren die op basis van uiterlijke kenmerken worden afgekeurd, maar ook bij het transport, de distributie en bij de consument zelf. Insecten kunnen ingezet worden om de zo ontstane reststromen efficiënt om te zetten naar nuttige proteïnen en vetten (het zogenaamd ‘sluiten van de nutriëntenkringloop’). Ze kunnen rechtstreeks gebruikt worden als humane voedingsbron, maar kunnen ook in dierenvoeders ingezet worden. Maar daarvoor is er, naast studies naar allergeniciteit en optimalisatie van het kweken van insecten, zeker nog verdere Europese wetgeving nodig.” 
Saartje Boutsen
"Dat onze eetgewoontes de komende decennia zullen veranderen is nu al duidelijk", zegt Saartje Boutsen van Vredeseilanden. “Voor producten als cacao en koffie zijn er nu al tekorten. Bovendien moeten tegen 2050 niet alleen 2 miljard extra monden worden gevoed, de toenemende welvaart en verstedelijking veroorzaken ook een verandering in het eetpatroon.” Ook Vredeseilanden legt daarom de nadruk op ketenontwikkeling: “We pleiten verder voor een betere ondersteuning van kleinschalige boeren in hun contact met de andere schakels in de voedselketen. Het bewustzijn groeit, zowel bij de consument als de voedingsbedrijven en distributie, dat we doelgerichter met onze voeding moeten omgaan, en dat er nood is aan een voedselsysteem waarbij iedere schakel in de keten er zijn boterham mee verdient.”

16 oktober 2014