Welke rol hebben lokale besturen in de armoedebestrijding?

Berenice Storms

“De voorwaarden realiseren opdat alle burgers volwaardig aan de samenleving zouden kunnen deelnemen maakt de essentie uit van elk armoedebestrijdingsbeleid”, zegt Bérénice Storms (Cebud). “Dit vraagt om een multi-sector, een multi-level en een multi-actor aanpak. Om armoede te bestrijden, is een gecoördineerde aanpak nodig vanuit verschillende beleidsdomeinen. De bevoegdheden voor deze domeinen situeren zich op verschillende beleidsniveaus. We verwachten van de bovenlokale overheden dat zij de basisvoorwaarden (toegankelijke basisinstituties, adequate minimum inkomens) realiseren. De lokale overheden staan dicht bij de mensen en kunnen bijsturen waar nodig. Zij zijn ook ook essentieel in het zichtbaar maken van bestaande initiatieven en moeten burgers op een geïntegreerde wijze toegang verlenen tot hun grondrechten.”
Leen Van Thielen
“Het is ook noodzakelijk dat de verschillende actoren samenwerken,” vult Leen Van Thielen aan (KHKempen). Het beleid moet afgestemd zijn met sociale, private en middelveldorganisaties. En daarbij is het belangrijk dat personen in armoede of organisaties die werken met deze doelgroep, geraadpleegd worden. Maatregelen om armoede te bestrijden kunnen maar effectief zijn indien ze samen met mensen in armoede worden genomen. Dit geeft meer garantie dat de maatregelen haalbaar, aanvaardbaar en voelbaar zijn voor de mensen waarvoor ze zijn bedoeld. Het is belangrijk dat het beleid participatief en in dialoog werkt.”
26 september 2012