WEF Davos een gesloten praatclub?


Karolien De Bruyne
U2-zanger Bono noemde de jaarlijkse ontmoeting van het World Economic Forum in Davos een ‘fat cats in the snow’-meeting, waarmee hij bedoelde dat het niet meer was dan een interne praatclub voor de jetset. “Dat klopt niet helemaal”, zegt Karolien De Bruyne, econome aan de KULeuven/HUBrussel. “Sinds enkele jaren wordt parallel met het WEF immers het Davos Open Forum georganiseerd, dat voor iedereen toegankelijk is. Een aantal thema’s die dit jaar aan bod komen op het Open Forum zijn het vluchtelingenprobleem, het ethisch kapitalisme en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.”
“De missie van het Forum is de wereld te verbeteren door een dialoog te faciliteren en te stimuleren tussen leiders uit het bedrijfsleven, de overheden, de academische wereld en andere leiders uit de samenleving. In het overleg tussen de industriële sector (i.e. de leden van het Forum) en de niet-industriële sector zijn er 3 belangrijke fases: ‘bonding’ (in dialoog treden), ‘binding’ (agenda’s vastleggen) en ‘building’ (actie ondernemen).”
“Hoewel het inderdaad vaak bij ‘bonding’ blijft, hebben de gesprekken op sommige gebieden hun nut bewezen. In het verleden gaven ze aanleiding tot verschillende initiatieven, zoals het Global Health Initiative (met als doel bedrijven te integreren in publiek-private partnerships om HIV, TBC, … aan te pakken), Global Education Initiative (met als doel via e-learning het onderwijs te optimaliseren) en Partnering Against Corruption Initiative (platform waar bedrijven ervaringen kunnen uitwisselen).”
“Naast de organisatie van de jaarlijkse meetings publiceert het World Economic Forum ook de Global Competitiveness Indicator. Daarin staat België op een mooie 17de plaats. Op vele vlakken scoort ons land zeer goed – zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en innovatie – maar onze score wordt sterk negatief beïnvloed door een inefficiënt belastingssysteem dat de stimulans om te gaan werken sterk vermindert. Als we de vergelijking doortrekken met onze noorderburen zien we dat zij beter scoren. Op het vlak van onderwijs en innovatie scoren zij eveneens hoog maar zij slagen erin betere tewerkstellingsstimulansen neer te zetten.”

21 januari 2014