Heeft een Week van de Mobiliteit zin?

Zwerts Enid
"In de week van de mobiliteit ligt de focus niet op een wereld zonder auto’s, wel op de positieve beleving van minder auto’s in de schoolomgeving, een autoluw stadscentrum", zegt Enid Zwerts (MINT). "Met een Autoloze Zondag, de Strapdag en Car Free day, wil men ons bewuster maken van ons autogebruik en een positief alternatief aanreiken via andere vervoermiddelen. Hoewel over de effecten van dit initiatief weinig geweten is, is het toch zinvol. Want net door de positieve toon van de actie, en vooral niet negatief tegen de auto, bied je mensen de kans om iets anders dan autoverplaatsingen te ervaren."
"Maar nog meer dan dat schetst de week een positief beeld van hoe een autoluwe toekomst eruit kan zien en hoeveel aangenamer en leefbaarder onze steden en gemeenten daarvan worden", vult Sarah Martens (Mobiel 21) aan."Natuurlijk staan er tussen het heden en die autoluwe toekomst heel wat praktische bezwaren: we hebben werktijden te respecteren, kinderen af te halen, boodschappen te doen, niet altijd de juiste bus- of treinverbindingen of de veiligste verkeersomgeving. Daarnaast zitten er heel wat vooroordelen tussen onze oren: de auto is altijd sneller, het regent te vaak om te fietsen, de afstand is te groot ... Dat los je niet allemaal op in een week per jaar." Dat vindt ook Enid Zwerts: "Om een echte gedragsverandering te creëren is er uiteraard meer nodig dan een week met leuke acties. Een overheid die inzet op duurzame mobiliteit, waarbij ruimtelijke ordening een heel belangrijk element is."
Sarah Martens
"Ook educatie, campagnes en gedragsveranderingsprojecten spelen een belangrijke rol", vindt Sarah Martens. "Hiermee verander je de mobiliteitscultuur in het hoofd van de bevolking en creëer je een draagvlak voor minder populaire maatregelen. In de jaren 70 was een rookverbod in cafés ondenkbaar, ondertussen is het not done om aan tafel een sigaret op te steken. We evolueren geleidelijk naar een toekomst waarin het not done is om de auto te nemen om bij de bakker om de hoek een brood te gaan kopen."

11 september 2014