Vergeet e-inclusie niet

foto_laure2.jpg
Tijdens de Digitale Week biedt LINC de organisaties in het werkveld de nodige tools aan om e-inculsie te bevorderen. ‘We werken rond een aantal aspecten van digitale geletterdheid,’ zegt Laure Van Hoecke (coördinator LINC). ‘Eerst is er de toegankelijkheid van alle burgers, met nadruk op technische ondersteuning. We richten ons hierbij onder meer tot kansarmen en ouderen. Elke doelgroep vraagt een eigen aanpak.Ten tweede werken we op mediawijsheid. Dit betreft een bredere groep, waar ook jongeren toe behoren. Zo brengen we kennis, vaardigheden en mentaliteit bij zodat de burger zich bewust, kritisch en actief kan bewegen in de gemediatiseerde wereld. De bescherming van de internetgebruiker is hiervan een onderdeel. Ten derde adviseren we het beleid. We pleiten voor een kennisplatform om kennis en methodieken samen te brengen. En zo de kwaliteit van de sector te verhogen.
2 april 2012