Unieke biodiversiteit rond eilanden


Marleen De Troch
Eilanden zijn geïsoleerde landmassa’s in zee. Hun isolatie gaat vaak hand in hand met een hoge graad van soortenrijkdom of biodiversiteit van zowel planten als dieren die er voorkomen. De organismen op eilanden zijn goed aangepast aan de unieke levensomstandigheden. Ze zijn daarom vaak endemisch of uniek voor dat eiland en verdienen onze bijzondere aandacht en bescherming. Niet alleen op het landgedeelte van een eiland is er een unieke biodiversiteit, ook in de ondiepe kustwateren rond eilanden worden bijzondere planten en dieren gevonden. Dit kan verklaard worden door het feit dat ze geïsoleerd zijn van andere kustgebieden (langs de continenten) door diepere wateren en zich zo ongestoord kunnen verder diversifiëren. Daarnaast kunnen ook de organismen op en rond bepaalde onderwaterconstructies (pilaren van windmolens, scheepswrakken, …) beschouwd worden als een soort ‘eilandgemeenschap’.
De specifieke aanpassingen  die deze eilandbewoners ondergaan, maken hen uniek, maar betekenen meteen ook hun kwetsbaarheid. De leefomstandigheden op en rond het eiland dienen als zeer specifiek en soms zelfs als extreem beschouwd te worden. Iedere (kleine) wijziging van dit leefmilieu betekent een ernstige bedreiging voor de soortenrijkdom van eilanden, nog meer dan voor de organismen op de continenten.
Marien biologe Marleen De Troch (UGent) geeft uitleg en duiding bij het thema van de Internationale dag van biodiversiteit op 22 mei.

20 mei 2014