Transnationale mobiliteit

Noël Salazar
Uitwisselingsprojecten voor studenten, werknemers of stagiairs die kiezen voor een job in het buitenland, senioren die overwinteren in warmere landen, we overschrijden gemakkelijker dan vroeger onze landsgrenzen. "Maar dat beeld klopt niet", zegt sociaal-cultureel antropoloog Noël Salazar (KULeuven). "Dergelijke transnationale mobiliteit komt minder frequent voor dan we denken. Bij studentenuitwisselingen spreken we over minder dan 10% en bij jobs in het buitenland ligt dat nog veel lager. Maar buitenlandse ervaringen krijgen vaak disproportioneel veel aandacht in de media. Dit hoeft zeker binnen een Europese context niet te verbazen. Bij beleidsmakers leeft immers de overtuiging dat meer mobiliteit (binnen de EU) leidt tot een meer Europese identiteit. Deze transnationale mobiliteit wordt a priori als positief beschouwd. Maar persoonlijke ervaringen bevestigen dit niet altijd." Noël Salazar spitst zich in zijn onderzoek toe op de waarde die onze samenleving hecht aan het oversteken van ‘grenzen’. "Wat betekent transnationale mobiliteit en wat levert het op, ook voor hen die daaraan niet kunnen of willen deelnemen? En wat met immigranten? Moeten ze opnieuw mobiel worden om te tonen dat ze goed geïntegreerd zijn in Europa?"

7 november 2014