Tijdig met vakantie gaan voorkomt jobstress

Els Clays
“Een hoge werkbelasting en lage jobcontrole leveren een gevaarlijke cocktail op voor jobstress”, zegt doctor Els Clays (doctor in de maatschappelijke gezondheidskunde Ugent). “Het risico op hart- en vaatziekten stijgt enorm door psychosociale stress op het werk en daarom raad ik aan om hier tegenin te gaan. Maar stresselementen wegnemen in de werksituatie is niet eenvoudig omdat dit sterk afhangt van ondersteuning van het management en specifieke kenmerken van de werkomgeving. Hoewel vaak gedacht, hebben leeftijd, sociale omgeving buiten het werk en de positie in het bedrijf niet altijd een grote invloed. Er is wel een verband tussen jobstress en bepaalde clusters beroepsgroepen. En uit recent onderzoek blijkt ook dat het sociaal kapitaal op de werkvloer sterk samenhangt met het ziekteverzuim en burn-outs. Er is nog meer onderzoek nodig naar manieren om de werkstress te reduceren, maar ik kan wel al meegeven dat men voldoende herstelperioden moet inlassen. Kom niet werken als je ziek bent (presenteïsme) en ga tijdig met vakantie.”

Stress kun je online behandelen
“Online therapie biedt een aantal voordelen ten opzichte van de reguliere vorm”, zegt doctor Debora  Vansteenwegen

Debora Vansteenwegen
(doctor in de leerpsychologie ISW Limits en KULeuven). Het is niet tijds- of plaatsgebonden en is anoniemer. Er bestaan in België nog maar een paar programma’s die e-hulp aanbieden. Om alcoholverslaving of depressie te behandelen. De online hulpverlening is even effectief als de face-to-face therapie. Steeds meer psychologen hanteren dan ook de ‘blended therapie’ waarbij ze beide vormen aanvullend gebruiken.”

21 juni 2013