Stemproblemen in de klas

Veerle Hermans
Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de leerkrachten ooit te kampen heeft met stemproblemen, gaande van heesheid en keelpijn tot stemverlies. Dit leidt vaak tot inefficiënt communiceren, ziekteverlof of zelfs een carrièreswitch. Ook het lawaai in de lokalen en de resonantietijden kunnen de communicatie hinderen en voor overbelasting van de stem zorgen. “Oefensessies voor het aanleren van stem-technische en stem-ergonomische vaardigheden kunnen bijdragen tot het verminderen van stemproblemen van leerkrachten”, zegt prof. dr. Veerle Hermans (verantwoordelijke departement ergonomie bij IDEWE). Toch zijn oefensessies alleen niet voldoende. “Ze zijn alleen zinvol als er ook geïnvesteerd wordt in een goed ontwerp van de klassen en in aanpassingen op akoestisch vlak”, zegt Veerle Hermans. Ook preventieve maatregelen zoals een goede nachtrust en het vermijden van roken en medicatie zijn nuttig. “Sommige leerkrachten beginnen luider te praten of gaan hun stem verkeerd gebruiken, waardoor het probleem dikwijls nog erger wordt,” zegt Veerle Hermans. Informatie- en oefensessies met aandacht voor een correcte ademhaling, rustpauzes tussen de lessen, meer water drinken tijdens en na de les, betere verluchting van de lokalen … kunnen alvast de bewustwording over het stemgebruik stimuleren.

18 november 2013