Expert in de kijker:

Katty Fremau, coördinator schoolsport bij Bloso

Naschools sporten: “jong geleerd, is oud gedaan”

Katty Fremau
Kinderen en jongeren krijgen gemiddeld twee uren per week sport op school. “Dat is eigenlijk niet voldoende”, zegt Katty Fremau, coördinator schoolsport bij Bloso. “Daarom is het belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd ook naschools aan sport of beweging doen. Dat proberen wij te stimuleren.”

Een gezonde geest in een gezond lichaam

“Samen met de Stichting Vlaams Schoolsport willen wij zo veel mogelijk kinderen en jongeren aan het sporten krijgen. Een gezond lichaam werkt een goede mentale gezondheid in de hand en zorgt ervoor dat de kans op overgewicht afneemt. Zo startten we enkele jaren geleden met de SNS-pas (sport na school) voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Ondertussen kunnen we deze pas in heel Vlaanderen aanbieden. Via deze pas kunnen de jongeren op schooldagen tussen 16 en 18 uur een sport binnen de zone van hun SNS-pas uitproberen. Ze kunnen dus ‘zappen’ tussen verschillende deelnemende sportactiviteiten. Vorig schooljaar maakten er bijna 10.000 jongeren gebruik van de SNS-pas. We zien ook dat 60% van de deelnemers meisjes zijn en 40 % jongens, 30 % van de deelnemers zijn daarnaast nog lid van een sportclub.”

Bewegen moet ‘leuk’ zijn

“Voor kinderen en kleuters hebben we ‘Sportsnac’k en ‘multimove’. Via Sportsnack willen we naschoolse opvang een sportieve twist geven. Dat doen we onder meer door een team leerkrachten te motiveren tot een sportieve invulling van de opvanguren. Scholen krijgen daarvoor ondersteuning vanuit Brede school met sportaanbod. Vorig schooljaar deden scholen uit 81 Vlaamse gemeenten mee aan de sportsnack. Multimove is een programma om kinderen vanaf 3 jaar een breed aanbod aan beweging te bieden, gericht op de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden. Het is immers belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk te laten bewegen. Maar het is zeker even belangrijk om dat bewegen leuk te maken, en daar leggen we in Multimove de klemtoon op. Zo leggen de kinderen een goede basis voor de rest van hun sportieve leven.”

Katty Fremau is coördinator schoolsport bij Bloso. Samen met de Stichting Vlaamse Schoolsport promoot en stimuleert ze met haar team kinderen en jongeren om meer te bewegen en te sporten.

8 september 2015