Expert in de kijker: Sarah Dury, onderzoeker ouderen en kwetsbaarheid

“We ondersteunen lokale beleidsmakers met hun ouderenbeleid”

Sarah Dury
Sarah Dury is doctor binnen de Belgian Ageing Studies (BAS) en onderzoekscoördinator van het project D-SCOPE, rond ouderen en kwetsbaarheid. Ze behaalde haar doctoraat met een proefschrift over het thema ‘vrijwilligerswerk op latere leeftijd in relatie met de context’. Dit doctoraat biedt een breder conceptueel kader met multidimensionale factoren die van invloed zijn op de beslissing van ouderen om al dan niet vrijwilligerswerk te verrichten. Voor haar onderzoek (zowel binnen BAS en D-SCOPE) werkt ze nauw samen met de gemeentes. ‘We vinden het heel belangrijk om niet in onze ivoren toren te blijven zitten. We vertalen ons onderzoek naar de samenleving en ondersteunen lokale beleidsmakers met hun ouderenbeleid op basis van wetenschappelijk onderbouwde indicatoren. Ook dragen we co-creatie met onze populatie, de ouderen, hoog in het vaandel. Elke stap in het onderzoek toetsen we eerst bij hen af. We werken meestal op vraag van gemeentes. Ze komen bij ons met de vraag om onderzoek te doen over de noden en behoeften van zestigplussers die thuis wonen. Onze vragen gaan heel breed: over de woning, het sociale leven … De bevragingen gebeuren anoniem, omdat we ook veel gevoelige vragen stellen. Zo zijn er bv. vragen over oudermishandeling, eenzaamheid of de financiële situaties. Wij onderzoeken al deze factoren, en contextualiseren vervolgens de resultaten en ondersteunen de gemeenten in de vertaling van de cijfers naar beleid.’ Verder verricht Sarah nog onderzoek in Brussel en andere steden. Vrijwilligerswerk, maatschappelijke participatie en de deelname door ouderen in de buurt en gemeenschap zijn haar voornaamste onderzoeksinteresses. Zo werkte Sarah mee aan een innovatief project, Het BuurtPensioen, dat een nieuwe vorm van pensioensparen is en begeleidt ze het project wetenschappelijk.

29 september 2016