Werknemers moeten de tijd krijgen om hun geloofsplichten te vervullen

Naima Lafrarchi

“De Koran schrijft voor dat moslims moeten vasten ‘zoals het aan de voorgaande profeten werd geopenbaard’”, zegt Naïma Lafrarchi (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen - KULeuven). “Daarom onthouden moslims zich tijdens de Ramadan-maand van zonsopgang tot zonsondergang van eten, drinken en seksuele gemeenschap en trachten ze sober en bescheiden te leven. De essentie van het vasten is de spirituele herbronning en zingeving. In deze periode trachten moslims de spirituele en innerlijke aspecten van hun geloof te versterken en te verdiepen.”


Leen Holvoet
Die vastenperiode heeft uiteraard ook gevolgen op de werkvloer. “Een werkgever is niet wettelijk verplicht om rekening te houden met de Ramadan als dusdanig. Maar het arbeidsrecht stelt wel dat werkgevers hun werknemers ‘de nodige tijd moeten geven om hun geloofsplichten te vervullen’”, legt advocate Leen Holvoet uit. “De werkgever kan dan aangepaste pauzes toestaan zodat moslims tijdens hun werkdag op de vastgelegde tijdstippen kunnen bidden. Daarbij moeten de regels voor de minimumrustpauzes gerespecteerd blijven. Soms worden ook extra lunchpauzes tijdens avond- of nachtwerk toegestaan, en werken de betrokken werknemers daarna langer door. Om dit te kunnen verantwoorden bij een sociale inspectie, is het aan te raden om de aangepaste uurroosters formeel vast te leggen. Bovendien moet de werkgever zeker alert blijven voor de eventuele veiligheidsrisico’s tijdens het volgen van de Ramadan. Niet drinken en eten tussen zonsopgang en zonsondergang kan namelijk leiden tot dehydratatie en verminderde concentratie. Tijdig overleg met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is zeker aangewezen. In de praktijk blijft het belangrijk dat afwijkingen formeel worden vastgelegd en dat er duidelijk gecommuniceerd wordt met alle werknemers, ook de niet-moslims.”

27 juni 2014