Radicalisering en sociale media

Nele Schils
‘De sociale media zijn niet de oorzaak maar wel een versterkende factor in de radicalisering bij jongeren’, zegt criminologe Nele Schils (UGent). ‘Daarom moeten we de voedingsbodems aanpakken en zo de interesse bij jongeren voor extremisme wegnemen en de jongeren weerbaarder maken tegen een extremistisch discours.’ ‘Counter narratives’ op extremistische websites hebben maar weinig kans op slagen en kunnen zelfs contraproductief zijn’, zegt ze. ‘De perceptie van een positief alternatief binnen de samenleving zou reeds aanwezig moeten zijn vóór er sprake is van gewelddadige radicalisering.’ ‘Ons onderzoek naar radicalisering van jongeren via de sociale media toonde immers aan dat blootstelling aan extremisme via die sociale media vooral werkt wanneer die jongeren actief en doelbewust extremistische informatie opzoeken en wanneer de jongere reeds over een bepaalde extremistische attitude of interesse beschikt. Die bestaande interesse wordt vooral bepaald door ervaringen in de offline wereld. Vooral de perceptie van onrechtvaardigheid kan een voedingsbodem vormen. Dit staat los van de economische situatie van de jongere. Vervolgens is de directe sociale omgeving, met name peers, in samenspel met bepaalde individuele kenmerken, cruciaal in het maken van de stap naar actief extremisme.’

31 januari 2015