Alledaagse vormen van psychopathie

kasia

Psychopathie wordt al te vaak geassocieerd met onbehandelbare, meedogenloze geweldenaars. Verschillende personen met psychopathische trekken leven nochtans gewoon in de maatschappij. Aan het woord is Kasia Uzieblo, hoofdlector Toegepaste Psychologie aan de Thomas More Hogeschool.
Uzieblo: "Onderzoek en praktijk blijven focussen op criminaliteit bij psychopathie, waardoor men voorbijgaat aan het lot van de onmiddellijke omgeving. Die wordt in eerste benadeeld door een persoon met psychopathische trekken. Uit ons onderzoek blijkt dat psychopathie ook buiten de criminele sfeer een grote impact op levens kan hebben. Zowel bij ouder-kindrelaties als bij partnerrelaties geeft het conflicten en psychosociale problemen als een van de betrokkenen psychopathische trekken heeft.”

Emilie Michaux

Emilie Michaux, onderzoeker Toegepaste Pyschologie (Thomas More) komt in haar onderzoek tot de vaststelling dat onderbelichte vormen van stalking eveneens verregaande gevolgen kunnen hebben voor slachtoffers. Haar onderzoek spitst zich toe op het voorkomen van stalking en de gevolgen ervan, meer bepaald bij studenten en bij buren.
“De toename van stalking onder studenten kan deels verklaard worden door het groeiend gebruik van sociale media. Deze bieden stalkers enerzijds de mogelijkheid om hun slachtoffers makkelijker te bereiken, en anderzijds laten ze persoonlijke grenzen steeds meer vervagen”.
“Ook burenstalking is geen uitzonderlijk fenomeen. 10 % van de ondervraagden bleek er effectief mee geconfronteerd te worden. Maar ondanks de relatief hoge prevalentiecijfers vond slechts een kleine minderheid de weg naar gespecialiseerde hulp.”
Kasia Uzieblo en Emilie Michaux besluiten: “Het gebrek aan aandacht en kennis over diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag zorgt ervoor dat er nog te weinig preventie- en hulpvoorzieningen in Vlaanderen bestaan. Via het onderzoek binnen Thomas More willen we niet alleen de kennis over dergelijke fenomenen verbreden, maar trachten we bovendien practici die geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag te adviseren en concrete handvatten aan te reiken voor de aanpak van deze fenomenen.”

27 februari 2014