Expert in de kijker: Ilse Weeghmans: “Patiëntenrechten zijn nog onvoldoende bekend”

Sinds 2002 bestaat er een wet patiëntenrechten om een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg te verzekeren. “Toch is die nog te weinig bekend”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. “De wet patiëntenrechten garandeert dat iedere persoon die zorg nodig heeft, meerdere rechten krijgt als patiënt. Zo weet de patiënt wat hij mag verwachten en weet de zorgverlener wat van hem verwacht wordt. Een goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener is dan ook een voorwaarde voor kwalitatieve zorg. De wet op patiëntenrechten bestaat ondertussen al 15 jaar, maar is nog te weinig bekend. Wekelijks krijgen wij klachten en vragen binnen van patiënten waaruit dat pijnlijk duidelijk wordt.”
Ilse Weeghmans
“Uit een recente enquête bleek dat 1 op de 5 personen niet op de hoogte is van het bestaan van patiëntenrechten. 1 op de 10 had zelfs nog nooit gehoord over patiëntenrechten. Maar ook bij mensen die weten dat er patiëntenrechten bestaan, is er nog werk aan de winkel. Velen zijn amper op de hoogte van de inhoud ervan. Een ander belangrijk pijnpunt is de werking van de ombudsdiensten voor patiëntenrechten. Van de 201 personen die een klacht hadden over een eestelijnszorgverlener (huisarts, tandarts,…) diende 88% geen klacht in. 81,5% van deze personen heeft ook geen idee waar ze daarmee terecht kunnen. Ook in ziekenhuizen is er nog ruimte voor verbetering: slechts 40% van de bevraagden is tevreden over de klachtverwerking van de ombudsdienst. Als Vlaams Patiëntenplatform pleiten we er dan ook voor om het klachtrecht op te nemen in de hervorming van de eerstelijnszorg.”

18 april 2017