Expert in de kijker:

Ann Baeke, personal coach bij Natural Leadership

“Natuurlijk leiderschap wakkert het engagement bij werknemers aan”

Ann Baeke
Ann Baeke heeft meer dan 15 jaar professionele management- en communicatie-ervaring. Vanuit haar bedrijf Natural Leadership begeleidt ze als gecertificeerd personal coach leidinggevenden in hun persoonlijk leiderschap en coacht ze organisaties bij het neerzetten van een engagementscultuur.

Engagementscultuur

“Mensen verlangen steeds vaker dat wat ze doen ertoe doet. Ook op het werk. Ze willen dat de zin en de waarden van de onderneming waarvoor ze werken hun eigen zingeving aanvult. Om talent aan te trekken en te behouden, zullen ondernemingen aandachtig moeten zijn voor wat werknemers echt motiveert: zinvol bezig zijn. Werknemers die zichzelf zijn en goed in hun vel zitten, werken actief mee aan een engagementscultuur. En dat biedt grote voordelen. Geëngageerde medewerkers genereren bijvoorbeeld maar liefst 43% meer omzet dan niet-geëngageerden. Organisaties met hoge engagementscores noteren dan ook gemiddeld 33% hogere winstgevendheid; 45% meer productiviteit en 66% minder uitval door ziekte.”

“Om een dergelijke cultuur in een organisatie te realiseren, heb je leiders nodig die op een natuurlijke manier leiding geven. Connecteren, zelfreflectie, mededogen en kwetsbaarheid zijn daarbij de sleutelwoorden. De eigenschappen die je als leidinggevende nodig hebt om je mensen mee te krijgen in verandering, zitten in elk van ons. De vraag is niet of je de juiste kwaliteiten hebt, de vraag is in welke mate je ze durft aan te wenden. Natuurlijk leiders laten los wie ze denken dat ze moeten zijn en omarmen wie ze werkelijk zijn. Het is iets dat iedereen in zich heeft, maar slechts weinigen durven het naar buiten brengen. Er zijn er enkele zoals bv Wouter Torfs, Fons Leroy, … die dat wel doen, en met succes. Er is zeker nog veel werk aan de winkel, 80 % van de werkende Belgen is niet graag op zijn werk…”

12 oktober 2015