Expert in de kijker: Nele Deleebeeck: experte milieurisico-evaluaties van chemische stoffen


“Europa neemt voortrekkersrol in beleid rond chemische stoffen”

Nele Deleebeeck
In het kader van Europese regelgeving, zoals ‘REACH’, moeten bedrijven aantonen dat de productie en het gebruik van hun stoffen geen onaanvaardbare risico’s hebben voor mens en milieu. “Daarom evalueren we eerst grondig de inherente gevaren van de stof”, zegt Nele Deleebeeck. Ze is doctor in de toegepaste biologische wetenschappen, optie milieutechnologie, en voert milieurisico-evaluaties uit van chemische stoffen bij consultancybedrijf Arcadis Belgium. “Er worden ‘veilige’ blootstellingsniveaus en milieuconcentraties bepaald, die niet overschreden mogen worden. In een tweede stap wordt de blootstelling bepaald. Dat gebeurt door modellering, of door gebruik van gemeten data aangeleverd door de betrokken bedrijven. Nadien evalueren we of de effectieve of de te verwachten blootstelling effectief onder de veilige waarden blijft. Zoniet, wordt er bekeken welke bijkomende maatregelen ingevoerd kunnen worden om de blootstellingsniveaus tot een aanvaardbaar niveau te verlagen.” ”

Veiligere alternatieven

Europa heeft zichzelf tot doel gesteld om stoffen met heel zware gevarenprofielen en waarvan de risico’s moeilijk onder controle te houden zijn, op termijn te vervangen door veiligere alternatieven. Nele Deleebeeck: “Maar uiteraard gaat Europa daarbij niet over één nacht ijs. Er komen bij deze beslissingen ook veel socio-economische aspecten aan bod. Toch stimuleert het engagement de industrie om op zoek te gaan naar haalbare alternatieven. Europa kan toch wel een beetje als een ‘trendsetter’ gezien worden, aangezien de inspanningen die hier worden geleverd geleidelijk ook worden overgenomen in andere regio’s in de wereld.”

Als expert in milieurisico-evaluatie werkt Nele Deleebeeck ook mee aan tal van andere types (vakoverschrijdende) studies waar kennis van en/of evaluatie van het gedrag en de gevaren van chemische stoffen is vereist.

20 augustus 2015