Expert in de kijker: Bieke Gepts, marketingspecialiste voor de bouwsector


‘De ontwikkelingsmarkt bepaalt vandaag hoe we wonen’

Bieke Gepts
Bieke Gepts is zaakvoerster van Essencia, een marktonderzoeksbureau in de bouwsector. “Wij houden voortdurend de tendensen in de bouwsector in de gaten. Na een aantal gouden jaren aan het begin van de 21ste eeuw, heeft de kredietcrisis ook hier een impact gehad. De bouwproductie is in alle marktsegmenten sterk teruggevallen. De residentiële nieuwbouw leverde afgelopen 5 jaar 18% minder woningen op dan in dezelfde periode ervoor. Van de niet-residentiële gebouwen werd in deze periode 12% minder volume gebouwd. De vergunde renovatiemarkt hield nog het beste stand en viel maar 4% terug.”

Regelgeving

“Maar de bouwsector is niet alleen gevoelig voor de economische omgeving, ook voor bijvoorbeeld aanpassingen aan de regelgeving. En dat waren er de jongste jaren heel wat. Denk maar aan de noodzaak voor een meer energiezuinig bouw- én woonbeleid, btw-aanpassing voor renovatie, woonbonus … Gekoppeld aan de gewijzigde regelgeving zorgde de overheid ook voor fiscale stimulansen. Dat resulteerde in een stevige boost aan renovatiewerken om ons oude gebouwenbestand aan te passen aan de huidige energie-eisen.”

Socio-demografische ontwikkelingen

“Tot slot duwen ook de socio-demografische ontwikkelingen de sector in een bepaalde richting. De vergrijzing, meer scheidingen en kleinere gezinnen zorgen ervoor dat er niet alleen meer en meer appartementsgebouwen komen, maar dat er ook meer en meer appartementen in één gebouw worden ondergebracht. Het aangepast kredietbeleid leidt tot een minder toegankelijke woondroom. Jongeren moeten tevreden zijn met een huurhuis, een instapappartementje of een kant-en-klaar wijkhuis dat gebouwd is door een projectontwikkelaar. De ontwikkelingsmarkt is vandaag dan ook meer en meer de bouwheer die beslist hoe we gaan wonen.”

3 juni 2015