Thema in de kijker: Met plezier langer werken

Nu de regering de pensioenleeftijd verhoogd heeft, duikt steeds meer de vraag op hoe bedrijven hun werknemers zinvol aan de slag kunnen houden. Het lijkt immers een contradictie, in deze tijden waarin burn-outs en bore-outs steeds meer de kop opsteken. Onderschatten bedrijven het probleem en spelen ze te weinig in op hun menselijk kapitaal?

“Langer werken is anders werken”

Anita Stevens
“Langer werken moet ook gekoppeld worden aan anders werken”, zegt loopbaancoach Anita Stevens,“De uitdaging is dat arbeid een flexibele en een duurzame invulling krijgt. Dat vraagt een doelgericht overheidsbeleid dat voorziet in flexibele loopbanen die aansluiten bij zowel noden die gebonden zijn aan een bepaalde levensfase als individuele noden. Dit vraagt ook dat bedrijven de dialoog aangaan met hun werknemers en maatwerkoplossingen creëren. Werkgoesting is de sleutel tot langer werken, voor elke leeftijd, ook voor de vintage werknemer. Net zoals dat in de designwereld geldt, staan vintage werknemers symbool voor kwaliteit en waardevol; een combinatie van oud en nieuw zorgt voor meerwaarde. Net zoals vintage spullen gaan ook vintage werknemers op zoek naar een tweede carrière, in een andere functie of in een andere sector.”

“Creatieve generalisten”

Silvia Derom
Loopbaancoach Silvia Derom wijst dan weer op het belang van creatieve generalisten in bedrijven. “Velen onder hen worden gedreven doordat ze voortdurend nieuwe dingen ontdekken. Dikwijls worden ze echter negatief bekeken en wekken ze onterecht de indruk dat ze nooit kunnen uitblinken in één aspect of dat ze jobhoppers zijn. Dat is jammer, want bedrijven kunnen er net hun voordeel mee doen omdat die werknemers wendbaar, creatief en innovatief zijn. Ze krijgen net energie doordat ze geprikkeld worden door nieuwigheden. Dat zijn blijvende eigenschappen die ook nog op latere leeftijd aanwezig blijven, waardoor die werknemers, als er rekening wordt gehouden met hun nood aan afwisseling, minder snel uitgeblust raken.”

13 augustus 2015