Kinderen in oorlogssituaties

4 juni is de internationale dag voor kinderen die slachtoffer zijn van agressie. Hiermee wil de VN kinderen in oorlogssituaties onder de aandacht brengen.

Smader
“Als kinderen in een oorlogssituatie geboren worden en daar grotendeels in opgroeien, dan is er inderdaad een zekere gewenning”, stelt professor doctor Smadar Celestin-Westreich (VUB)aan. “Die kinderen leren al vroeg  om te leven in overlevingsmodus.  Kinderen  in zo’n extreme situaties  leren zichzelf af om  emotioneel te  betrokken te raken. Deze kinderen moeten nadien een herschikking van het emotionele breincircuit doormaken om zich terug te leren hechten. De potentiële impact in oorlogssituaties voor de toekomstige maatschappij is bijgevolg moeilijk te overschatten. Maar er zijn wel behandelingen om posttraumatische stress aan te pakken. Vanuit het FACE©-programma werken we op individueel niveau aan de driehoek doen-voelen-denken. Het is ook belangrijk om de omgeving hierbij te betrekken omdat dit versterkende factoren zijn. De behandeling is een werk van lange adem. Hoewel er snel kortetermijninterventie-effecten zichtbaar zijn, blijft er dikwijls de nood aan ondersteuning in de verdere levensloop en zeker tijdens scharniermomenten zoals de adolescentie, het aangaan van intieme relaties of de overgang naar ouderschap.”

31 mei 2013