IT is the new sexy

Martine Taeymans

“Uiteraard hebben meisjes er alle belang bij om IT te studeren”, zegt Martine Taeymans, departementshoofd Industriële Wetenschappen en Technologie van de Karel de Grote-Hogeschool. “Niet alleen omdat veel vacatures in de sector niet ingevuld raken, maar ook omdat er met een goede man-vrouwmix op de werkvloer betere producten worden bedacht. Bovendien zal met vrouwelijke inbreng ook het niveau van dienstverlening stijgen en de collectieve intelligentie toenemen. De female touch brengt onmiskenbaar een aparte dynamiek. Meisjes zijn het eigenlijk ook aan zichzelf verplicht. Ze kiezen nog te veel voor stereotiep vrouwelijk sectoren, zoals het onderwijs en de zorg. Een job in IT biedt perspectieven. Onderzoek heeft aangetoond dat meisjes maatschappelijke relevantie belangrijk vinden voor hun toekomstige beroep. IT biedt oplossingen voor veel maatschappelijke uitdagingen. Fileproblemen, vergrijzing, gezondheidszorg, veiligheid, … Dat moeten we veel meer in de verf zetten. Verder moeten we vrouwelijke rolmodellen uit bedrijven en hogescholen meer inzetten om meisjes positief te stimuleren. In België is slechts een kwart van de werknemers in de IT-sector vrouw. In Spanje en Italië daarentegen kiezen ongeveer evenveel meisjes als jongens voor een opleiding in ict.”
Op 17 mei is het werelddag van de Informatiemaatschappij en Telecommunicatie.
10 mei 2012