Thema in de kijker: Dag tegen de internetcensuur

“Grens met vrije meningsuiting soms heel dun”

In het Westen spitst internetcensuur zich vooral toe op specifieke doeleinden zoals de bestrijding van piraterij of terrorisme of de bescherming van jongeren. “Maar de grens met het recht op vrije meningsuiting is soms zeer dun”, zegt Eva Lievens, onderzoekster aan de KULeuven en professor mediarecht aan de UGent. “Aan de KULeuven onderzoeken wij wetgeving en rechtspraak over het filteren en blokkeren van inhoud, zowel op Europees als op nationaal vlak. De materie is vaak niet eenduidig. Dergelijke maatregelen zijn soms ook gemakkelijk technisch te omzeilen. Denk maar aan ‘The Pirate Bay’ die steeds weer opduikt. Rechtspraak en wetgeving schieten dan hun doel voorbij.”

“Jongeren begeleiden beter dan censureren”

Sofie Vandoninck
Steeds vaker wordt ook bij ons de vraag gesteld hoe we moeten omgaan met jongeren en gevoelige materie op het internet. “Blootstelling aan online risico’s is vandaag haast onvermijdelijk, ook bij kinderen en jongeren. Censuur is in veel gevallen dan ook niet de beste manier om daarmee om te gaan”, zegt Sofie Vandoninck, communicatiewetenschapster en onderzoekster bij het EU Kids Online project. “Uit ons onderzoek blijkt dat jongeren vanaf 12 jaar meer gebaat zijn met een goede omkadering en begeleiding van wat ze online zien dan met een verbod om bepaalde sites te bezoeken. Dat is ook al het geval bij lagereschoolkinderen, maar deze groep moet je wel nog behoeden voor te aanstootgevende of te gewelddadige beelden.”

“Internetcensuur in China nog steeds heel sterk”

Mieke Matthijsen
In sommige andere landen, zoals in China, censureert de overheid het internet veel ingrijpender. “In China is er nog steeds zware internetcensuur”, zegt sinologe Mieke Matthijsen. “Sinds de nieuwe president Xi Jinping aan de macht kwam, is de censuur nog strenger geworden. Chinezen kunnen zonder buitenlandse VPN bijvoorbeeld niet op Facebook, Youtube en Twitter. Opzoeken via Google kan alleen op de ‘Hong Kong’-versie en officiële Chinese zoeksites zoals Baidu leveren sterk gecensureerde resultaten op. De situatie lijkt erger dan een paar jaar geleden. Zelfs buitenlandse ondernemers die met data via de cloud werken, kunnen problemen ondervinden.”

8 maart 2015