Expert in de kijker: Jelena Tatomir, ingenieur hoogspanningsnet en bovenleidingen


Elektriciteit leveren van producent tot consument is grote uitdaging

Jelena Tatomir
Jelena Tatomir berekent bovengrondse en ondergrondse kabels voor het hoogspanningsnet en bovenleidingen voor de spoorwegen. Daarbij bestudeert ze de mechanica van die geleiders, de doorhang van de kabels, de invloed op de masten en de thermische berekening. “Momenteel bereken ik in opdracht van Elia de thermische stabiliteit van ondergrondse kabels. Daarbij houd ik rekening met verschillende parameters zoals het vermogen en de eigenschappen van de kabel, maar ook met de eigenschappen van de grond. Daarvoor onderzoeken we altijd de grondstalen. Meestal is het zo dat hoe dieper kabel in de grond ligt, hoe beter de thermische omstandigheden zijn. Maar sommige grondlagen hebben een zeer slechte thermische geleidbaarheid en dan mogen de kabels maar op een beperkte diepte worden geplaatst.”

Spoorlijnen

“Bij de opkomst van de hogesnelheidslijnen in België berekenden we met ons team ook de bovenleidingen voor die lijnen. Ook nu nog bereken ik de hoogspanningslijnen voor het transport van elektriciteit in België en Nederland, binnenkort doe ik dat trouwens ook voor een aantal Europese spoorlijnprojecten.”

Duurzaam

“Elektriciteit transporteren van bij de producent tot aan de consument is een van de grootste uitdagingen wereldwijd. Het is belangrijk dat we werken aan een moderne, veilige en goedkope toegang tot duurzame energie. Het is immers de drijvende kracht achter onze economische vooruitgang en de bescherming van het milieu.”

6 augustus 2015