Hoe kunnen lokale besturen armoede bestrijden?

Patricia Van Parys
“Er zijn verschillende manieren waarop lokale besturen armoedebestrijding kunnen benaderen,” zegt Patricia Van Parys. “Zo zijn er heel wat initiatieven die een stimulans zijn voor kansarme personen. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen, de dienst tewerkstelling, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Toch vinden nog vele mensen de weg niet naar de hulpverlening. Grotere toegankelijkheid is dan ook noodzakelijk. Dat kan men bereiken door een betere informatisering, o.a. met behulp van goede websites, ... Ook het betrekken van de doelgroep in het beleid is een must. Een van de structurele maatregelen die het OCMW hierin neemt, is het in dienst nemen van ervaringsdeskundigen. Maar er zijn ook andere vormen van participatie mogelijk. Door inspraak te geven verhoog je de betrokkenheid en voorkom je misverstanden.”

24 mei 2012