Het tekort aan spoedartsen

Kalaai Moulou
Ziekenhuizen kampen met een ernstig tekort aan spoedartsen. Dat komt voor een deel omdat veel patiënten meteen naar de spoeddienst trekken in plaats van naar de huisarts. “Dat klopt”, zegt Mouloud Kalaai, spoedarts bij Ziekenhuis Oost-Limburg. “Maar we moeten vooral beslissen wat we willen: willen we een systeem waarin de mazen van het net klein zijn of een systeem waarin ze wat groter zijn? Bij kleine mazen is de kans dat een patiënt sneller de juiste diagnose krijgt groter. Maagklachten kunnen bijvoorbeeld een teken zijn van een hartinfarct, een spoeddienst zal dat met de juiste apparatuur sneller herkennen, terwijl een arts soms geneigd is om een afwachtende houding aan te nemen. Bij een systeem met grotere mazen moeten we eerst de vraag beantwoorden hoe erg het is dat we eens iets over het hoofd zien. We moeten dus kiezen tussen een systeem waarbij een patiënt bij de minste twijfel naar de spoeddienst gaat, of waarbij meer aandacht gaat naar de huisarts. Indien we kiezen voor het eerste, moeten we daar wel de middelen voor vrij maken, moet de terugbetaling van de onderzoeken gemakkelijker worden en moeten de spoeddiensten meer middelen en manschappen krijgen.

20 februari 2013