Het "onherroepelijk vonnis" bij Europees aanhoudingsbevel

Els Busschen
Naar aanleiding van de zaak Mantello verduidelijkt het hof van Justitie het begrip "onherroepelijk vonnis". Hiermee beantwoordt ze de vraag of een rechtbank verplicht is de uitvoering van een EAB te weigeren op basis van reeds bestaande veroordeling.
"Gaetano Mantello werd in 2005 door de rechtbank van Catania, Italië, veroordeeld voor illegaal drugsbezit. De opsporingsinstanties wisten op dat moment reeds van zijn betrokkenheid bij een georganiseerde illegale drugstrafiek tussen Italië en Duitsland. Toch besliste men, in het belang van het onderzoek, hem nog niet te vervolgen voor deze feiten", situeert Dr. internationaal strafrecht, Els De Busser. "In 2008 hield men Mantello aan voor zijn betrokkenheid in het netwerk.Hij woonde toen in Duitsland. De rechtbank van Stuttgart vroeg zich af of zij de tenuitvoerlegging van het EAB moest weigeren. Dat werd uitgevaardigd door de rechtbank van Catania. Volgens het ne bis in idem beginsel mag men een persoon namelijk niet tweemaal voor dezelfde feiten vervolgen als die persoon reeds bij onherroepelijk vonnis werd veroordeeld. Het Europees Gerechtshof verklaarde dat het hier niet ging om een interpretatie van het begrip “dezelfde feiten”, maar wel om het begrip “onherroepelijk vonnis”. De rechtbank van Catania oordeelde al bij onherroepelijk vonnis over feiten gepleegd door Mantello. Dit vonnis betrof echter andere feiten dan die waarop het EAB betrekking had. De rechtbank van Stuttgart was dus niet verplicht de tenuitvoerlegging van het EAB te weigeren."
15 december 2010