Thema in de kijker: Gezonder leven

Wie gezonder wil leven, combineert vaak sport met gezonde voeding. Dertig minuten per dag aan matige intensiteit bewegen levert al een gezondheidsvoordeel op.

“De juiste keuzes maken en discipline tonen”

Ria Vanderstraeten
“Tegelijkertijd overstappen naar gezond eten én meer bewegen is voor velen hooggegrepen. Gedragsverandering of beter het behouden van gedragsverandering is vaak het moeilijkst”, zegt Ria Vanderstraeten, sportdiëtist en specialist social marketing. “Het gaat er eigenlijk ook niet om hoe lang men iets volhoudt, maar of men z’n doelstelling bereikt. Haalbare doelstellingen zijn een belangrijke voorwaarde om te slagen. Liefst zo specifiek mogelijk, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden en ook nog leuk. Een gezond gewicht of een gezonde levensstijl bereiken is geen hogere wiskunde. Het is een kwestie van de juiste keuzes maken en discipline. De essentie is samen te vatten in twee aanbevelingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: zorg voor een gevarieerde functionele voeding en beweeg of sport regelmatig. Diëten is een verkeerd woord, het gaat om functioneel eten. Functioneel eten wil zeggen enkel die voedingsstoffen gebruiken die het lichaam nodig heeft. Ga niet voor te veel maar voor juist gepast. Kies de voedingsmiddelen die aanbrengen wat je nodig hebt om goed te functioneren en je vitaal te voelen en gezond te zijn. Een (sport)diëtist kan daarbij helpen. Als men goed weet waarom men zijn of haar gedrag verandert, is het gemakkelijker om te kiezen en er helemaal voor te gaan. Dat geldt niet alleen voor eten, maar ook voor bewegen. Starten met bewegen is het moeilijkst. Eens je op regelmatige basis beweegt, voel je je beter en ga je er vanzelf tijd voor vrijmaken.”

“10.000 stappen per dag brengen al gezondheidsvoordeel op”

Annelies Vandenberghe
Het gebrek aan beweging is wereldwijd een even grote doodsoorzaak als roken en zou verantwoordelijk zijn voor 5,3 miljoen sterftes op een totaal van 57 miljoen. “Wie te weinig beweegt, maakt inderdaad meer kans om hartziekten, diabetes of sommige kankers te ontwikkelen”, zegt Annelies Vandenberghe, stafmedewerker ‘Beweging’ bij het Vlaamse Instutuut voor gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). Voor België en de VS zien we dat 7 tot bijna 13% van deze aandoeningen en sterftecijfer te wijten is aan een gebrek aan beweging. In niet-Westerse landen zoals India en Kenia ligt dit percentage vaak lager, wat de invloed van de modernisering en automatisering op beweging bevestigt. Dagelijks meer bewegen heeft dus onmiskenbaar een gunstig effect op je gezondheid. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat je intensief moet sporten om gezondheidsvoordeel te behalen. Een matige inspanning waardoor je iets sneller en dieper gaat ademhalen gedurende minstens 30 minuten per dag is al voldoende om resultaat te behalen. Dat komt overeen met dagelijks 10.000 stappen zetten. Een ander probleem in onze huidige levensstijl is ‘sedentair gedrag’. De term ‘sedentair gedrag’ omvat alle activiteiten die we in zittende of liggende houding uitvoeren. Vlaams kleuters, kinderen, jongeren en volwassen zijn 50% tot 85% van hun dag sedentair, slapen niet inbegrepen. Kleuters, kinderen en jongeren zitten gemiddeld 6 tot 9,5 uur per dag , volwassenen gemiddeld 8,3 uur per dag. Ook wie aan de bewegingsnorm voldoet (30 minuten per dag aan matige intensteit bewegen), kan wel nog een sedentair leven leiden. En ook dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.”

20 april 2016