Expert in de kijker: Francesco Contino, onderzoeker nieuwe brandstoffen


“Een nieuwe generatie brandstoffen is op komst”

Francesco Contino
Professor Francesco Contino doet onderzoek naar de ontwikkeling van flexibele, energie-efficiënte en niet-vervuilende technologie voor de omzetting van energie. Francesco Contino: “De impact van niet-conventionele brandstoffen is essentieel in de huidige energie-context. Daarom werk ik mee aan de nieuwe generatie brandstoffen geproduceerd uit afval of lignocellulose. Er zijn veel alternatieve brandstoffen. De meest gekende is waterstof (H2) maar in het context van CO2-afvang kunnen we ook methaan, methanol, en meer complexe brandstoffen produceren.” In zijn onderzoeken spitst professor Contino zich toe op CFD-simulatie van de interne verbrandingsmotor, vervuilende emissies van voertuigen, en het gebruik van niet-conventionele brandstoffen. “Ik heb nu een project lopen waarin we onderzoeken hoe we duurzame energie kunnen opslaan via brandstof. In de toekomst zal hernieuwbaar energie steeds aan belang winnen, en zullen we tijdens de zomer energie opslaan en in de winter teruggeven.”

Vernieuwende reductiemethode

Francenso Contino is docent toegepaste mechanica aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn doctoraat behandelde biobrandstoffen en numerische simulaties in motoren. Aan de Université d'Orléansop werkte Francesco Contino aan een project rond biobrandstoffen afkomstig van hout. In samenwerking met de Politecnico di Milano ontwikkelde hij ook een vernieuwende reductiemethode waardoor het verbrandingsproces beter beschreven kan worden. Hij is daarnaast lid van de raad van bestuur van de Belgische Automotive Engineers (www.ubia.be) en secretaris van de Belgische afdeling van de Combustion Institute (www.combustioninstitute.org).

11 januari 2016